In een interview met Paul de Boer, vertelt hij op verhelderende wijze hoe het zaaksysteem Open Wave kan aansluiten op het REV. Paul de Boer is productmanager van REM en eindverantwoordelijk voor de oplevering van nieuwe versies van Open Wave.

In het voorjaar van 2021 werd het voor REM duidelijk hoe het REV gevuld kon worden. Het betekende een behoorlijke uitbreiding van de data die in het RRGS staat. De uitdaging hierbij was dat tien omgevingsdiensten gebruik maakten van Openwave en al data met betrekking tot externe veiligheid in hun systeem opnamen. REM wilde een module hier omheen bouwen zodat zo weinig mogelijk data opnieuw ingevoerd hoefde te worden.

Dit resulteerde in he toevoegen van nieuwe kenmerken aan bestaande data.

Implementatie verloopt in vier fasen:

1e het IMEV model onderbrengen in Openwave

2e exporteren en aanleveren van gegevens aan het REV via de json standaard

3e onderzoeken welke geconverteerde data uit het REV kan worden toegevoegd aan Openwave

4e koppelen aan de geo-applicaties van de verschillende omgevingsdiensten

Volgen Paul de Boer is fase 1 nu doorlopen, maar nog niet operationeel voor de gebruikers. Deze fase zal naar verwachting half oktober 2022 voor de gebruikers beschikbaar zijn. Op dit moment is REM druk met fase 2. In deze fase is al sprake van goede vooruitgang en komt REM met een oplossing voor de laatste uitdagingen. Zijn verwachting is dat half oktober fase 2 nog niet zo ver is dat deze mee kan in de halfjaarlijkse grote update van Openwave.

Het IMEV maakt deel uit van de database van Openwave. De beschrijving van het datamodel heeft hier enorm bij geholpen. Het IMEV en REV zijn eigenlijk de voorloper voor andere datamodellen die nog in het softwarepakket ingebouwd moeten worden.

Bij deze implementaties zijn de omgevingsdiensten uiteraard betrokken. De OD’s nemen deel in een Roadmapgroep. Deze groep heeft wekelijks overleg en REM sluit periodiek aan bij deze Roadmapgroep. REM gebruikt deze Roadmapgroep als klankbord bij wijzigingen die te maken hebben met het REV. Paul de Boer geeft aan dat hij en zijn team mede zo ver is door de inbreng van de benodigde kennis van de Omgevingswet en Milieuwetgeving. Het is de Roadmapgroep die hem de ondersteuning biedt.

Daarnaast vindt elk kwartaal een breder themaoverleg plaats waarbij ook andere gebruikende partijen van het softwarepakket aansluiten.

“Met de hulp van deskundige gebruikers zijn we al heel ver gekomen", aldus Paul. "Ons streven is om zo snel als haalbaar is volledig aan te sluiten op het REV, volgens de vier hierboven weergegeven fasen".