Hierbij in kort een overzicht van relevante zaken in de afgelopen weken:

Relevant Congres Amsterdam

Relevant congres

12 April – Het Relevant Congres stond in het teken van een dag vol activiteit en ontmoeting. Het REV team van Rijkswaterstaat was aanwezig met een eigen stand. Diverse mensen hebben vragen gesteld of even tijd gemaakt om in gesprek te gaan.

Preview versie 1.2 IMEV

IMEV

15 Maart - Versie 1.2 van het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) is ter vaststelling gepubliceerd. In deze versie zijn kleine aanpassingen en bugfixes doorgevoerd. De huidige versie 1.1 is nu nog geldig. Bij implementatie van het REV gaat versie 1.2 gelden. Om toch alvast een beeld te krijgen, kijk op docs.geostandaarden.nl en release notes.

Schakeldag

Schakeldag

8 Maart - Schakeldag 2022 Durven, beginnen en doen

Terugblik van de Schakeldag is hier te vinden. In workshop 1.2 kwamen Externe veiligheid en het REV aan de orde. Verder zijn in 3 workshoprondes 22 inhoudelijke onderwerpen aan bod geweest.

Expertteam

Iedere donderdag werkt een team van experts van Geodan, het ministerie van IenW, en omgevingsdiensten aan het converteren van de data uit het RRGS naar het REV. De conversie van de Milieubelastende Activiteiten (MBA’s) tanken van LPG, Seveso en Propaan is gereed. Als binnenkort de BGM module 1.2 online komt, kunnen (gemandateerde) bevoegde gezagen aan de slag met het valideren van de data. Om op de hoogte te blijven kijk op onze website.

10e bronhouderoverleg

24 februari 2022 – Het verslag van de 10e bronhoudersoverleg bevat de volgende onderwerpen:

  • persona’s voor de atlas leefomgeving
  • de stand van zaken van de conversie
  • Nieuwe data sets voor windturbines, propaantanks etc.
  • De planning
  • Het subsidietraject

Lees hier het verslag erop na.