Op 12 januari 2023 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen een LPG-tankstation. Deze uitspraak heeft geleid tot RIVM-briefrapport 2021-0184.

De uitspraak leidt ertoe dat de afstanden die zijn vermeld in tabel 1 van bijlage 1 van de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI) moeten worden aangepast. Ditzelfde geldt voor de afstanden in artikel 4.472 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Meer informatie over de uitspraak en de gevolgen ervan zijn op de Infomil-website te lezen.

Bij de helpdesk van het REV zijn vragen binnengekomen of bronhouders nu al moeten starten met het handmatig aanpassen van de afstanden in het REV. Geadviseerd wordt om dit voorlopig nog niet te doen. Op dit moment loopt een studie naar de effecten van de uitspraak op de bestaande LPG tankstations. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om batch-gewijs de afstanden aan te leveren.