Bronhouders slaan zelf in de toekomst data over Milieubelastende Activiteiten (MBA) en Kwetsbare Locaties en Gebouwen in de REV-database op. Het kunnen plaatsen of er uithalen van data in/van deze database verloopt via een application programming interface (API).

Een API zorgt ervoor dat een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of een database. De API voor de REV-database zorgt ervoor dat deze database kan 'praten' met een zaaksysteem of met de modules die de bronhouders op gang helpen. Deze API is belangrijk: zonder de API is het niet mogelijk data in de REV-database te zetten of eruit te halen, en kan de REV-database dus niet groeien.

De API verzorgt niet alleen al het dataverkeer van en naar de REV-database. Het zorgt ook voor het valideren van de data.  Deze validatie betreft het vergelijken van de aangeleverde gegevens met het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). Dit informatiemodel beschrijft welke data er in het REV moeten komen, wat de onderlinge verhouding is en hoe de aangeleverde data eruit moet zien.

Een tankzuil moet bijvoorbeeld worden opgenomen in de REV-database en onderdeel zijn van de Milieu Belastende Activiteit  'Tanken LPG'. Verder moet de tankzuil een coördinaat bevatten. Dit coördinaat moet ook aan een aantal eisen voldoen (het moet in het Rijksdriehoek coördinaat stelsel vallen, zodat het goed op een kaart te tonen is). Al deze zaken (en nog veel meer) staan in het IMEV.

Als de aangeleverde data niet klopt met wat het IMEV voorschrijft, stuurt de API hier een foutmelding over terug. Omdat de API vrijwel altijd op de achtergrond draait, merkt de gebruiker hier weinig van en ziet de gebruiker deze foutmelding alleen terug in het gekoppelde systeem.

In de toekomst zijn bronhouders in staat om met hun eigen zaaksysteem verbinding te leggen met de REV-database. Leveranciers van deze zaaksystemen moeten hierbij voldoen aan een zogenoemde conformiteitstoets. Dit houdt in dat het door de leverancier ontwikkelde zaaksysteem een vooraf opgesteld scenario moet doorlopen. Op deze manier communiceert het zaaksysteem dan op de juiste manier door middel van de API.

Bij aanschaf van een zaaksysteem dat een verbinding legt met de REV-database, is het dus verstandig bij de leverancier na te vragen of het zaaksysteem een conformiteitstoets heeft doorstaan.

Aanleveren via API

Voor de bronhouders die met een automatische koppeling vanuit hun zaaksysteem hun data willen aanleveren, via een API, geldt dat een bronhoudercode en API-key nodig zijn. Een account is aan te vragen door een mail met verzoek te sturen naar REV@rws.nl. Bij het account krijg je ook een API-key.

Welke velden mogen of moeten voorkomen in het JSON bericht, en van welk datatype deze mogen zijn, is beschreven in de API specificatie die je kunt inzien via de Swagger documentatie:
Swagger IMEV 1.3        https://rev-portaal.nl/api-docs/swagger.html?url=https://rev-portaal.nl/oas/rev-v3-specification.yaml
Swagger IMEV 2.0        https://rev-portaal.nl/api-docs/swagger.html?url=https://rev-portaal.nl/oas/rev-v4-specification.yaml