Het is gelukt!! Basisnet water is de eerste milieubelastende activiteit die in het REV staat. De data is met succes via een Application Programming Interface (API) aangeleverd aan het REV. Precies zoals het REV moet gaan worden voor alle activiteiten. Het Basisnet water is een van de eerste kaarten die straks te zien is via het REV in de Atlas Leefomgeving.

Samenwerking

Rijkswaterstaat en Geodan hebben afgelopen jaar intensief samengewerkt, met een mooie mijlpaal als resultaat. “De meeste tijd is gaan zitten in het digitaliseren van het Basisnet water. Geen gemakkelijke klus om dit met allerlei brondocumenten mogelijk te maken”, aldus Ruben Polman van Rijkswaterstaat. “Verder zijn we blij dat we als team met verschillende partijen dit mooie resultaat hebben kunnen neerzetten”.

Basisnet water in REV

foto (van links naar rechts): Coen Obdeijn, Maarten van Diepen, Evelien Bulte (allen Geodan), Ruben Polman (RWS), Kas Kroese (Geodan), Gert Lems (RWS).  Niet op foto maar wel onderdeel van het team: Mirke van der Werf, Jos Pohlmann (beiden Geodan), Erik Bruel , Joost van Diem (beiden RWS) en Fred Mudde (DGMI).

Welke informatie geeft de kaart van het Basisnet water?

Ten eerste is de ligging van de vaarwegen die behoren tot het Basisnet water te zien. De data over het Basisnet water komt uit de Regeling basisnet (Rbn) uit bijlage III. Dit zijn de PR-contouren en de aandachtsgebieden voor brand en explosie. Over gifwolkaandachtsgebieden is nog geen besluit genomen.

Basisnet Water

Altas Leefomgeving

Straks is deze data dus in de Atlas Leefomgeving te zien. Rijkswaterstaat InfoMil werkt momenteel met het Atlasteam nog aan de bijsluiters. Dit is de tekst bij de kaart met toelichting op de data en het handelingsperspectief. Zodra kaartbeeld en uitleg compleet zijn, gaan we echt live. Het REV-team verwacht dat dit binnen enkele weken zal zijn.

Data up to date houden

Rijkswaterstaat gaat voor het Basisnet water over van de ontwikkelfase naar de beheerfase. Twee maal per jaar wordt een update gedaan om de gebruikte bronnen actueel te houden. Daarnaast kan er tussentijds een aanpassing plaatsvinden bij:

  • Nieuwe Tracébesluiten of onder de Omgevingswet “Projectbesluiten”
  • Indien aanpassingen plaatsvinden in bijlage III van de Regeling basisnet
  • Indien aanpassingen plaatsvinden in de Omgevingswet.

Hoe verder

Rijkswaterstaat is ook de bronhouder voor het Basisnet weg. Hier is al veel werk verzet. Rijkswaterstaat verwacht dat Basisnet weg rond de zomer  kan worden aangeleverd aan het REV.

 

Zie ook eerdere nieuwsberichten over het Basisnet:

RWS werkt aan basisnetgeometrieën om aan te sluiten op het REV | Register externe veiligheid

Digitalisering Basisnet: Eerste versie Basisnet Weg is af | Register externe veiligheid