Met trots kunnen wij aangeven dat Basisnet Weg 1.0 officieel in productie is!. Sinds  13 april 2023 staat informatie over het Basisnet Weg in  het Register Externe Veiligheid (REV). Na een succesvolle ontwikkelperiode van 3,5 jaar staat er nu een prachtige dataset klaar voor gebruik door iedereen in Nederland.

Het Basisnet Weg bevat alle wegen in Nederland waarover het transport van gevaarlijke stoffen  plaatsvindt (zoals vermeld in de Regeling Basisnet). Het gaat hier om:

  • het Plaatsgebonden Risicocontour (PR-contour) en
  • de aandachtsgebieden.

Een grote mijlpaal!

Digitale kaart Basisnet Weg

Samenwerking

Rijkswaterstaat werkte nauw samen met Geodan om te komen tot een digitale kaart betreffende het Basisnet Weg. Het betrof hier ruim 3500 kilometer. Het digitaliseren van het Nederlandse wegenstelstel was een grote uitdaging mede door de vele knooppunten en afslagen die Nederland rijk is. Door slim gebruik te maken van het Nationaal Wegenbestand (NWB) van Rijkswaterstaat en het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) konden alle unieke situaties op de weg hun plek krijgen op deze kaart.

Waar is het Basisnet te vinden?

De kaarten van het Basisnet zijn te vinden op de Atlas Leefomgeving (link). Hier is de ligging van de wegen te zien en de ligging van referentielijnen. De referentielijnen bestaan uit: de kantstrepen en het midden van de middenberm. Op basis van de referentielijnen zijn vlakken zichtbaar met een bepaalde afstand vanaf deze lijn zoals de definitie in de Regeling Basisnet aangeeft. Naast het Basisnet, zijn in de Atlas Leefomgeving ook alle andere objecten in het REV zichtbaar.

Referentielijnen
PR-contour
Aandachtsgebieden

afbeeldingen van boven naar beneden: referentielijnen, PR-contouren en aandachtsgebieden.

Data up to date houden

Om de data actueel te houden zal Rijkswaterstaat met behulp van Geodan het Basisnet Weg en Water twee keer per jaar updaten met recente bronnen. Daarnaast komen er aanpassingen  bij nieuwe Tracébesluiten, Projectbesluiten onder de Omgevingswet, of veranderingen in bijlage III van de Regeling Basisnet.

Wij denken dat de digitale kaart van het Basisnet Weg zal bijdragen aan een veilige en duurzame toekomst voor ons allen. Wij wensen iedereen veel succes met het gebruik van deze nieuwe dataset!