In Q4 2022 en Q1 2023 heeft het REV-team contact opgenomen met alle 29 omgevingsdiensten (OD’s) met een aantal vragen over hun werkzaamheden rondom het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). De opgehaalde informatie geeft het landelijke programma meer informatie over waar omgevingsdiensten staan met de invoering van het REV, de tevredenheid over de ondersteuning die vanuit het programma geboden wordt en nog eventuele behoeften aan ondersteuning.

Van de 29 omgevingsdiensten hebben wij van 20 diensten gegevens ontvangen welke verwerkt zijn in deze eerste beknopte terugkoppeling van de resultaten. Dit is een respons van 69 % van de omgevingsdiensten.

In de opsomming hieronder staan een aantal constateringen vanuit het onderzoek:

  • 35% van de OD’s heeft nog geen informatiemanager of IT specialist aanwezig binnen de organisatie waar het REV als opdracht is ondergebracht.
  • 14 van de 20 OD’s verzorgen alle invoer in het REV voor alle gemeenten in het werkingsgebied van die OD.
  • 35% van de OD’s geeft aan dat gemeenten zelf de taken rondom registratie van KGL’s gaan uitvoeren. Voor 35% van de OD’s is nog niet bekend waar deze taak wordt ondergebracht.
  • 85% van de OD’s is gestart met het verzamelen van de ontbrekende gegevens rond kleine propaantanks, andere BAL activiteiten en andere niet eerder in het RRGS opgenomen gegevens van activiteiten die zijn overgezet.
  • 5 OD’s zijn actief met gebruik van de API key’s. De overige diensten moeten nog starten met het gebruik hiervan.
  • 75 % van de ondervraagde OD’s zegt op 1 januari 2023 klaar te zijn met de migratie van RRGS naar REV.

Zaaksysteem

Uit de resultaten komen 5 systemen naar voren die worden gebruikt als VTH systeem dat straks zal communiceren met het REV. Het verschil van (verwachte) datum van aansluiting van de verschillende systemen loopt sterk uiteen.

Nieuwsbrief

Door alle OD’s wordt positief gereageerd op de nieuwsbrief over het REV. Enkele OD’s die al heel actief betrokken zijn bij het REV geven aan dat zij op onderdelen al op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Ofwel vanuit de verschillende overleggen ofwel vanuit hun eigen netwerk. Andere OD’s geven aan dat de informatie in de nieuwsbrief een prima beeld geeft.

Website

Voor elke OD is de website van het REV een bekende bron van informatie om te raadplegen.

De aangegeven wensen voor de website waren met name:

  • Vermelding van best practices
  • Bijhouden van voortgang van openstaande issues of vragen
  • Vindbaarheid van de informatie kan beter. Meer overzicht/duidelijke ingangen van waar je wat kunt vinden

Een uitgebreidere definitieve terugkoppeling van de resultaten wordt gegeven in het bronhoudersoverleg van 8 maart van 13:00 uur tot 14:30 uur.