In de maanden februari/maart zal het REV-team alle omgevingsdiensten (OD) en een selectie van gemeenten gaan bellen. Wij bellen deze organisaties om na te gaan hoever zij zijn op het gebied van het REV. Hierbij is het belangrijk om te weten waar men zich bevindt in het proces met de komst van de Omgevingswet en het REV. Tijdens deze belronde kunnen OD's en/of gemeenten aangeven wat goed gaat, wat stroef verloopt en waar hulp nodig is.

Belronde

U bent als Omgevingsdienst al eerder gebeld in 2021, 2022 en 2023 door het REV-team. De reden hiervoor was om te checken of elke OD zelfstandig werkzaamheden aan het uitvoeren was voor het REV. Dit jaar belt het REV-team voor het eerst ook gemeenten, aangezien de gemeenten als bevoegd gezag aan de slag moeten met o.a. de KGL’s. De belronde die binnenkort zal plaatsvinden staat in het teken van het evalueren van onze communicatie richting de organisaties. Het doel is ook om duidelijk te krijgen hoe ver jullie zijn in het proces en om duidelijk in kaart te brengen waar jullie nog behoefte aan hebben.

Dit is ook hèt moment om vragen bij te stellen aan het REV–team en jullie behoeften met het REV-team te delen. Wat waardeert een OD of een gemeente als het gaat over de communicatie vanuit het REV-team? En waar zou meer of minder behoefte aan zijn? Of hebben de organisatie juist behoefte aan:

  • het ontsluiten van andere informatie via de website
  • het organiseren van verschillende overleggen
  • het versturen van nieuwsbrieven
  • het opstellen van handleidingen/stappenplannen, enzovoort?

Het REV-team hoort het graag.

Vragenlijst

Aan de hand van een vragenlijst zal het gesprek met de OD’s en gemeenten gaan plaatsvinden. Het zal niet meer dan een uur kosten om de vragenlijst met iemand uit het REV-team door te nemen. Uiteraard is er voldoende ruimte om aan te vullen of op aspecten in te gaan. Zoals bijvoorbeeld: wat mist er, waar liggen de aandachtspunten, problemen of (hulp)vragen. Om tijd te besparen zenden wij de vragenlijst vooraf per mail toe. Op deze manier kan de ontvanger de lijst vooraf al invullen en retourneren. Dan is daarna een kort gesprek al voldoende.

Resultaten

Na afronding van deze belronde deelt het REV-team de (geanonimiseerde) resultaten met de OD’s en gemeenten. Dit zal zijn via de website en nieuwsbrief. Dan zal de voortgang ook helder zijn en welke stappen er nog nodig zijn. En waar de communicatie nog beter kan aansluiten op de behoefte van de OD’s en gemeenten.