Het REV-programmateam heeft de afgelopen weken alle omgevingsdiensten gebeld. Het belangrijkste doel was om de omgevingsdiensten, die een bijdrage in de kosten in het kader van IOV DP6 ontvangen, te attenderen op de deadline voor het indienen van de factuur: 31 juli 2021. Facturen die te laat worden ingediend kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Dit was gelukkig voor de meesten geen nieuws.

Daarnaast was het doel om de bronhouders te spreken en inzicht te krijgen in de implementatie van het REV. REV-collega’s vroegen: ‘Hoe gaat het?’ en ‘Waar loop je als omgevingsdienst tegenaan’. Andere vragen over de voortgang, knelpunten en ondersteuning van het REV kwamen ook voorbij.
Het REV-programmateam is blij met de input van de bronhouders.

Met de nieuwe informatie kunnen wij anticiperen op wat er daadwerkelijk speelt bij bronhouders. En wordt de ondersteuning en dienstverlening de komende maanden beter vormgegeven.

Op dit moment zijn nog niet alle resultaten verwerkt. De voorlopige conclusie: 25 % van de bronhouders verwacht op 1 januari 2022 al enige data te kunnen aanleveren aan het REV.

Evengoed voorziet 75 % knelpunten bij de implementatie. Wij willen graag meedenken om deze knelpunten het hoofd te bieden. Het helpt als jullie ons melden waar je mee zit: samen zijn we slimmer.

De REV-website is inmiddels goed bekend, maar er wordt nog wel informatie gemist. We gebruiken jullie suggesties voor verbetering. De resultaten van de belronde maken wij binnenkort bekend op de REV-website. Vanwege alle waardevolle input zullen we deze telefonische ronde regelmatig herhalen. Op die manier kunnen wij de voortgang volgen, bronhouders nog beter ondersteunen en met elkaar blijven werken aan het REV.

Mocht je nog een vraag hebben voor het REV-programmateam? Je kunt altijd bij ons terecht via onze helpdesk.