In het bronhoudersoverleg van 22 augustus gaf Alex Smulders een korte presentatie over de inventarisatie van kleine propaantanks. De omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) is namelijk actief bezig met dit onderwerp. Met behulp van luchtfoto’s en de uitsluiting van gebieden waar gasaansluitingen zijn in de regio hebben zij een inventarisatie gedaan van de aanwezige kleine propaantanks. Zij hebben hiermee zeer goede resultaten geboekt. Ruim 500 propaantanks die niet beeld waren zijn hiermee geïdentificeerd.

Door het op een vriendelijke manier aanschrijven van de eigenaren en het beschikbaar stellen van een laagdrempelige webformulier reageert rond de 70% van de aangeschreven propaantank houders positief. Daarbij leveren ze de gevraagde documentatie aan. Meer informatie over deze werkwijze komt binnenkort op deze website te staan.

Een tweede initiatief dat loopt binnen de DCMR Milieudienst Rijnmond maakt gebruik van een zelfchecklist voor propaantank houders. DCMR heeft met behulp van analyse van luchtfoto’s al op een eerder tijdstip mogelijke propaantanks in beeld gebracht. Zij sturen deze adressen een zelfchecklist voor propaantanks waarop deze propaantankhouder de gegevens van de propaantank kan invullen. De stok achter de deur hierbij is: geen gegevens  aanleveren betekent  een bezoek van een handhaver. Ook deze checklist leverde goede resultaten op. Hierover leest u binnenkort meer in een vervolg op dit artikel.

Vanuit het REV programma wordt gestart met een landelijke inventarisatie van propaantanks doorgebruik van Artificial Intelligence (AI) en Luchtfoto's.  De bovenstaande twee initiatieven zijn goed te gebruiken om na afronding van de inventarisatie de houders van propaantanks te informeren. Om de geïnventariseerde propaantanks op een gemakkelijke manier aan te kunnen leveren aan het REV, wordt momenteel door het programma ook gewerkt aan een format waarmee in één keer een grote hoeveelheid aan propaantanks aangeleverd kunnen worden. Zo hoeven bronhouders de propaantanks niet één voor één in het aanleverportaal toe te voegen. De verwachting is dat in september het format beschikbaar komt.