Het REV 1.0 is klaar om data te ontvangen. Bronhouders kunnen voor alle 45 risicovolle activiteiten EV-informatie aanleveren via een API. (Application Programming Interface: manier om data geautomatiseerd van of naar het REV te krijgen). Eventueel kan aanlevering ook via een invoerportaal wanneer de systemen van de bronhouders nog niet zover zijn.

Een operationeel en werkend REV bestaat uit:

  • Een API aansluiting voor alle 45 risicovolle activiteiten zodat bronhouders EV-relevante informatie kunnen aanleveren
  • Een betrouwbare database waarin EV informatie wordt opgeslagen
  • Een WMS en API waarmee het REV bevraagd kan worden

Ook is de database klaar waarin deze informatie wordt opgeslagen en is het mogelijk om via een API en een WMS (WebMapService: Een protocol ten behoeve van de visuele voorstelling van geodata in de vorm van kaarten) de database te bevragen. Het REV bestaat daarmee in feite uit een database en software die het mogelijk maakt om data aan het REV aan te leveren en uit het REV te ontvangen.

Op dit moment is er een preproductie omgeving (“de zandbak”) waarin naar hartenlust geëxperimenteerd kan worden met het aanleveren en onttrekken van data aan het REV. Daarnaast is er de productieomgeving. Data geplaatst in deze omgeving  worden ook daadwerkelijk gepubliceerd. Op dit moment zijn bronhouders waarschijnlijk nog niet zo ver dat ze deze mogelijkheid willen gebruiken. Deze productieomgeving wordt ook nog niet publiek toegankelijk gemaakt.

Op de website is ook een starterskit te vinden. Hierin is informatie verzameld,  waarmee je gelijk aan de slag kan. Bijvoorbeeld over het aanvragen van een API-key.

Uiteraard wordt hiernaast door Geodan nog doorontwikkeld maar het is niet nodig te wachten op deze doorontwikkelingen om te gaan experimenteren met het REV. Zo wordt er bijvoorbeeld nog nagedacht over een invoermodule en aan de aansluiting met het DSO.