Buisleiding

De voorlichtingsbijeenkomst Rev-data-invoer buisleidingen gaat op 8 juli om 10 uur van start. Het is leuk om te zien dat een diverse groep deelnemers aanwezig is: IenW, BIJ12, Geodan, de Risicokaart, Infomil en de Atlas Leefomgeving. In totaal sluiten 45 deelnemers aan.

Delen van informatie en ervaringen

Het doel van de bijeenkomst is informatiedeling vanuit het REV-team. Maar bronhouders krijgen ook de kans om ervaringen te delen. Want hoe werkt dat nu allemaal, dat REV?
Wat is er anders dan het RRGS? En wat zijn ervaringen van anderen? Na een korte introductie van Els Rutten (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Klaas Winters (Velin) en Marcel Brylka (Inspectie Leefomgeving en Transport) start de bijeenkomst.  

Arno de Ruijter geeft vanuit het REV-team van IenW een presentatie. Hij vertelt over de stand van zaken en de invoer van de data voor het REV. Deze presentatie roept vanuit de groep vragen op: wat betekenen de woorden ‘bronhouder’, ‘bevoegd gezag’ en ‘buisleidingeigenaar’.
Vanuit de Gasunie worden ervaringen met de data-invoer in het REV gedeeld. De tips en tricks worden uitgewisseld.
Voor het REV-team wordt duidelijker waar meer aandacht naar toe kan.

Het REV-systeem

Na een korte pauze volgt een presentatie door Jos Pohlmann en Maarten Kriekaart van Geodan. Zij vertellen iets over het REV-systeem. Het verhaal is vrij technisch van aard.
Dit is nodig om het complete plaatje van het REV te tonen. De presentatie is zowel technisch als praktisch ingestoken.
Op die manier krijgen de deelnemers een duidelijk beeld. En kunnen zij met de data-invoer aan de slag.

Hoe nu verder?

Aan het einde is ruimte voor vragen en discussie. Hier wordt goed gebruik van gemaakt.

Hoe nu verder? In oktober 2021 vindt een nieuwe sessie plaats. Voor nu? De presentatie van de bijeenkomst vindt u hier.

De antwoorden, demo en een uitgebreid verslag van de bijeenkomst volgen nog! Houd de REV-website daarom goed in de gaten.