Op 21 december 2023 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brief verstuurd aan de buisleidingexploitanten. 
Hierin worden zij ervan op de hoogte gebracht dat nieuwe buisleidinggegevens op dit moment nog op twee plaatsen moeten worden ingevoerd, namelijk in het REV en via het omgevingsloket.  Er wordt hard aan gewerkt om de aansluiting tussen DSO en het REV zo snel mogelijk te realiseren. 

Klik hier om de brief te downloaden