Het Ministerie van IenW heeft een brief opgesteld over de overgang van het RRGS naar het REV.  Hierin wordt formeel geregeld dat aan de informatieverplichting vanuit de wetgeving rond Externe veiligheid wordt voldaan met aanlevering van de gegevens aan het REV.

In de bijgevoegde geanonimiseerde versie van de brief leest u er alles over.