De zomervakantie is voorbij.  Het REV-projectteam is weer op volle kracht aan de slag met de verdere ontwikkeling van het register. Kort geleden zijn nieuwe kenmerken toegevoegd aan de informatiemodellen, die nu een laatste controle ondergaan voor ze vastgesteld zullen worden. Ook krijgt het aansluitportaal steeds meer vorm. In de tussentijd zijn ook de test- en aansluitsessies met de bronhouders weer gestart.

Tijdens de test en aansluitsessies wordt informatie uitgewisseld tussen het REV projectteam en de bronhouders. Met deze informatie kunnen de bronhouders dan aan de slag om aan te sluiten op het REV, zodat de benodigde informatie uit de bronsystemen in het REV kunnen worden opgenomen. Tijdens deze sessies komen ook veel vragen naar voren. Deze vragen worden gebruikt om de communicatie te verbeteren. Een van de vragen die naar voren kwam, is de behoefte om met andere bronhouders ervaringen uit te wisselen. Naar aanleiding hiervan is een “bronhoudersdag” opgezet voor de op dit moment actief betrokken partijen. Tijdens deze bronhoudersdag worden de bronhouders die zijn gestart met een het testen en aansluiten bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Ook is er ruimte voor discussie over zaken die goed gaan, en over zaken die beter kunnen. Bronhouders kunnen van elkaar leren hoe ze specifieke onderdelen hebben aangepakt. Denk hierbij aan het betrekken van bestuurders, het aanpassen van VTH-zaaksystemen of het analyseren van de EV-informatie die nodig is in het REV.

De bronhoudersdag zal op 24 september online plaatsvinden.

Ben u ook (gedelegeerd)bronhouder en bent u geïnteresseerd in hoe u kan aansluiten op het REV, dan kan u contact opnemen met ons REV-projectteam via REV@rws.nl.