De zesde bronhoudersessie vond plaats op donderdag 1 juli. Met als thema: de migratie van RRGS data naar het REV.

Tijdens deze sessie lichtte het ministerie Ien W het migratieproces toe. Het migratieproces voorziet in de migratie van data vanuit het RRGS naar het REV. Daarnaast is het gebruik van de Bevoegd Gezag Module (BGM) gepresenteerd. Hierbij zijn enkele ontwerpschetsen getoond. Tot slot deelde Geodan de casus buisleidingen. Wil jij meer weten? Lees hier het verslag.

NB: De twee documenten die het verslag benoemt, zijn los op dezelfde pagina te downloaden.