Afgelopen 2 september was al weer ons 7e bronhouderoverleg. Het was goed om te zien dat tijdens de vakantieperiode veel voortgang is geboekt. Met name de BGM-module krijgt steeds meer vorm. Ook op het gebied van de migratie van RRGS data is veel gebeurd.

De volgende onderwerpen kwamen tijdens het overleg aan bod:

  • De BGM module is door het ministerie toegelicht
  • Geodan hield een presentatie over het conversieproces van RRGS data
  • Rijkswaterstaat heeft de Delta-lijst besproken
  • Terugkoppeling belrondes en quickscans
  • Routekaart 2021/2022

In het bijgevoegde verslag lees je hier uitgebreid over. Ook de vragen die tijdens de sessie zijn gesteld zijn toegelicht.

Het volgende bronhouderoverleg zal plaats vinden op 4 november 2021.