Dinsdag 20 juni 2023 heeft de 18de bronhoudersoverleg plaatsgevonden?  Welke zaken zijn besproken?

Tijdens het overleg zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 
-    Vragen vorig bronhoudersoverleg
-    Dataset mijnbouwlocaties  en windturbines 
-    Stand van zaken andere datasets
-    Wijzigingen informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV)
-    Financiële tegemoetkoming  
-    REV loketten 
-    Teaser presentatie studenten van de HAS (data inventariseren middels machine learning)

Van het overleg is een opname voorhanden. Op verzoek kan deze toegezonden worden. Stuur uw verzoek via het contactformulier