Op 3 oktober heeft het ministerie een brief uitgestuurd aan de coördinatoren van het regionaal opdrachtgeversoverleg. In deze brief en de bijlagen staan de belangrijkste wijzigingen voor het thema omgevingsveiligheid.

De brief vraagt gemeenten en provincies hoe ver zij zijn met de transitie naar de Omgevingswet. Deze informatie is nodig om de middelen uit het "meerjarenprogramma versterking omgevingsveiligheid" op een goede manier te kunnen inzetten. Een deel van de middelen gaat naar de omgevingsdiensten.

Het ministerie vraag daarom in deze brief om voor 30 oktober deze informatie aan te leveren. Hoe meer partners hun gegevens aanleveren, hoe beter het totaalbeeld. Hiermee wordt dan een landelijk werkplan gemaakt.

De betreffende brief en de bijlagen zijn hier terug te vinden.