Het programmateam REV zet op 30 mei 2020 de eerste drie sets conversiedata voor de bronhouders online. In dit nieuwsbericht geven wij meer informatie over de eerste drie conversiedatasets.  

Kan ik na de conversie mijn data nog bewerken in het RRGS?
Bij12 zet na de conversie de invoermodule van het Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS uit voor de geconverteerde datasets. De data kan dan niet meer worden gewijzigd in het RRGS.

Verdwijnt de info dan van de risicokaart?
Van de geconverteerde data wordt een momentopname gemaakt die beschikbaar zal blijven op de risicokaart. De informatie blijft daarmee zichtbaar.

Kan ik nog wijzigingen of nieuwe inrichtingen invoeren in het RRGS na de publicatie van een conversiedataset?
Wijzigingen maakt u vanaf dat moment in het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) en niet langer in het RRGS.

Let op dat u inrichtingen in de RRGS invoermodule zo veel mogelijk autoriseert in het RRGS voor conversiedatum. Alleen inrichtingen met de status “Geautoriseerd door bevoegd gezag” zijn opgenomen in de conversie voor het REV. Inrichtingen met de status “Concept” of “in bewerking” zullen niet worden geconverteerd. U heeft tot 30 mei 2022 de tijd om wijzigingen aan te brengen in het RRGS.

In juni 2022 komt de invoermodule van het REV beschikbaar. Dan kunt u via het REV nieuwe activiteiten invoeren. In het RRGS blijft de mogelijkheid bestaan om nieuwe activiteiten op te voeren. De nieuwe activiteiten converteert het programmateam REV  periodiek naar het REV.

De conversiedatasets zullen op verschillende momenten worden opgeleverd en voor u klaargezet in de BGM. Telkens wanneer een deel klaar is ontvangt u een vooraankondiging en vervolgens een bevestiging met uitleg. Deze vooraankondiging ontvangt u minimaal één week van tevoren.

Om welke activiteiten gaat het?
In deze paragraaf vindt u om welke activiteiten het gaat met hierbij de bijzonderheden.  

Tanken LPG (alleen de LPG op enkelvoudige locaties)
Alleen de LocatieActiviteiten met uitsluitend de activiteit Tanken van LPG voor het wegverkeer (RRGS type B) zijn meegenomen. Vanwege complexiteit vindt conversie van het tanken van LPG voor een eigen bedrijf (RRGS type K waarbij als stofnaam 'LPG' is ingevuld) en wanneer binnen een terreingrens meerdere Bkl/BAL activiteiten worden uitgevoerd, op een later tijdstip plaats.

Opslagtank Propaan Propeen (vaste afstand geen vergunningplicht)
alleen LocatieActiviteiten met uitsluitend één of meerdere tank(s) van de BAL activiteit Opslagtank Propaan Propeen Vaste Afstand Geen Vergunningplicht (zonder een andere BKL activiteit of  RRGS-type installatie) meegenomen in de conversie. Nadat conversietabellen voor andere BKL activiteiten zijn vastgesteld, zullen de LocatieActiviteiten met verschillende BAL activiteiten (binnen de RRGS-terreingrens) worden meegenomen.

Seveso inrichtingen 
Alleen LocatieActiviteiten zonder RRGS type 'vuurwerk', 'defensie' en 'ontplofbare stof' meegenomen in de conversie. Ook locaties, waarbij het geregistreerde bevoegd gezag niet een provincie is, zijn nog niet meegenomen.

Waar vind ik meer informatie?
Telkens wanneer een conversie klaar is, ontvangt u een vooraankondiging per e-mail.
Uitleg vindt u op onze website www.registerexterneveiligheid.nl.
Daarnaast kunt u altijd vragen over het REV stellen door een email te sturen naar onze helpdesk REV@RWS.nl.