Begin juni startte het REV team met het toevoegen van datasets van activiteiten in de Bevoegd Gezag Module (BGM). Het opleveren gebeurt in verschillende sprints. Steeds zet het team nieuwe bestanden voor u klaar in de BGM.

Inmiddels zijn de volgende activiteiten beschikbaar voor validatie:

  • A1a:Tanken LPG (alleen de LPG op enkelvoudige locaties)
  • A7: Opslagtank propaan en propeen vaste afstand geen vergunningplicht
  • E6: Seveso inrichtingen
  • A1 Behandelen Regelen Meten Aardgas Vaste Afstanden geen vergunningplicht
  • B2 Opslag van Propaan of Propeen Vaste Afstand vergunningplicht
  • A6 mestvergistingsinstallaties
  • B1 Ammoniak Koelinstallatie Vaste Afstand vergunningplicht

Wat verwachten wij van u?

Wij vragen u om de geconverteerde data van uw regio in de BGM te bekijken. Kunt u vast stellen dat de technische conversie vanuit het RRGS correct is?  En kunt u akkoord te geven door middel van een ‘vinkje’? Hoe het validatieproces precies werkt, staat op onze website. Hier vindt u een link naar een filmpje met uitleg en de stap voor stap handleiding.

Indien u de data vóór 1 september valideert, kan uw omgevingsdienst een bijdrage in de kosten declareren. De directie van elke omgevingsdienst heeft hierover een brief ontvangen.

Waar kunt u de geconverteerde data vinden?

De conversietabellen zijn terug te vinden op onze website. Een Exceltabel met de geconverteerde data staat voor u gereed in de BGM module. U kunt deze Exceltabel downloaden vanuit het invoerportaal via de “info button”. Wij adviseren u om dat te doen. De reden hiervan is  omdat hier ook de specifieke aandachtspunten vanuit de conversie staan. Wij adviseren u daarom de “LET OP”-opmerkingen in de Exceltabel in de kolom met groene koptekst te bekijken.

Waarom zie ik geen gegevens meer van de geconverteerde inrichtingen in het RRGS?

Na conversie van de data kunt u deze activiteiten niet meer benaderen in het RRGS. De geconverteerde locaties zijn dan in het RRGS niet meer te zien. Wijzigingen doet u vanaf dat moment in het REV. U moet de data dan wel eerst valideren. Op deze manier is de overzetting naar het REV definitief. De data blijft wel beschikbaar als kaart laag in een viewer.

De Risicokaart heeft sinds 13 juni 2022 een nieuwe kaartviewer: de Atlas Leefomgeving. De overstap  naar deze viewer is omdat deze beter voldoet aan de huidige eisen en wensen van gebruikers. Via het ‘trechtertje’ kunt u de kaarten filteren die voor u relevant zijn. Klik op ‘Alles tonen’ en op ‘Veilige omgeving’, en u kunt alle data raadplegen uit zowel het RRGS als het REV (indien gevalideerd).

Invoeren nieuwe situaties

Het invoeren van nieuwe milieubelastende activiteiten (mba’s) kan vanaf eind juli in de BGM. De invoermodule is op dit moment nog niet beschikbaar. Mocht u sneller nieuwe activiteiten willen invoeren, dan adviseren wij u om dat nog te doen in het RRGS. Het REV-programmateam zal maandelijks (tot 1 januari 2023) nieuwe mba’s vanuit het RRGS overzetten naar het REV.

Wat als u zelf wilt aanleveren?

Uw omgevingsdienst kan er voor kiezen om geen gebruik te maken van onze conversie, maar rechtstreeks, via een systeemkoppeling (API), de gevraagde data aan te leveren aan het REV. Mocht u daar nog hulp bij nodig hebben, dan kunt u contact opnemen via REV@RWS.nl. Ook voor de aanlevering via een API geldt dat u in aanmerking komt voor een bijdrage, mits de data voor 1 september bij het REV is aangeleverd.

Waar kunt u meer informatie vinden?

Een stap-voor-stap handleiding is beschikbaar op onze website. In deze handleiding vindt u uitleg over hoe u de data in de BGM kunt valideren.

Wij organiseren diverse vraag- en antwoord sessies waar u terecht kunt met al uw vragen over de geconverteerde data en de validatie in de BGM. In onze agenda kunt u zien wanneer de volgende sessie is gepland. Indien u nog vragen heeft kunt u ons bereiken via onze helpdesk op REV@RWS.nl.