Op 28 maart 2023 was het jaarcongres over Externe Veiligheid: Relevant. De onderwerpen waren de versnellende energietransitie en de omgevingsveiligheid. Rijkswaterstaat was erbij en had een eigen stand gericht op het REV en Externe Veiligheid.

Vanuit het REV-team hebben Frans Geurts (Rijkswaterstaat) en Michiel Dekker (Geodan) ook een inhoudelijke deelsessie verzorgd voor een volle zaal met geinteresseerden. Met daarin aandacht voor de overgang van het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) naar het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) wat zorgt voor een nieuwe werkwijze voor advisering. Hoe kun je de informatie vinden die hiervoor nodig is? In de workshop wordt ingegaan op de laatste informatie over het REV. Welke nieuwe databronnen komen er nog en wat is de stand van zaken?

Aan het einde van de sessie mochten de deelnemers zelf aan de slag met een casuïstiek:

Een perceel wordt ingericht met 40 woningen. Zoek alle informatie die nodig is om advies te geven over de externe veiligheid. Maak gebruik van de Atlas Leefomgeving.

Nieuwsgierig of de deelsessie nogmaals bekijken? De presentatie is te downloaden via https://www.vvm.info/relevant/2023. Kies voor “download presentaties”. Kies daarna voor “1F – Holy Moly, wat moet ik met al die informatie? (REV)”.