Op 11 november 2021 vond de eerst van drie dialoogsessies over de conversietabellen RRGS-REV plaats. Meer dan 20 mensen meldden zich aan! Dat is een heel mooie opkomst. Het REV-programmateam kiest er daarom voor om niet één maar drie dialoogsessies te houden over dit onderwerp. Ontdek wat de bronhouders tijdens deze eerste dialoogsessie conversietabellen bespraken. En lees meer over het vervolg.

Wat hebben we gedaan?

Tijdens deze dialoogsessie keken zeven gedelegeerde bronhouders naar de conversietabellen van de MBA tanken van LPG en Ammoniak koelinstallaties vaste afstanden. Geodan licht toe hoe de conversie van het RRGS naar het REV in zijn werk gaat. Een van de stappen in de conversie is het koppelen van de datavelden uit het RRGS aan het REV. In de conversietabellen is te zien welke velden worden gekoppeld.

Op het gebied van koppelen van de velden heeft Geodan veel tips gekregen van de deelnemers. Naast vragen over de twee conversietabellen, waren er ook vragen over de BGM-module en het proces van verdere aansluiting. Fijn om te ervaren dat de aanwezige bronhouders graag helpen. En dat hierbij het gezamenlijke doel “een zo goed mogelijke conversie met zo weinig mogelijk handmatige invoer” voorop blijft staan.

Wat is het vervolg?

De geïnventariseerde tips voor het koppelen van velden, verwerkt Geodan in de twee conversietabellen. De conversietabellen plaatst het REV-programmateam op de website. Aansluitend kunnen de bronhouders één week reageren op de tabellen. Ontbreken er nog koppelingen? Of zie je een verkeerde koppeling? We horen het graag van jou!  

Na deze week beoordeelt en verwerkt het REV-programmateam de reacties. De laatste stap is dat  data uit het RRGS wordt geconverteerd en klaarzetten in de BGM-module. Als bronhouder ontvang je hierover van ons een bericht. Op die manier weet je wanneer de conversietabellen op de website staan. En wanneer de data in de BGM-module klaar staat.

Er volgens nog twee dialoogsessies. Deze worden op korte termijn gepland. Hierin bespreken wij andere conversietabellen. Gaf jij je op voor de dialoogsessie, maar was jij er op 11 november niet bij? Je ontvangt snel een uitnodiging voor een nieuwe datum.  

Heb je vragen of opmerkingen?

Als je vragen hebt over het proces, de conversietabellen, schroom dan niet om contact op te nemen met het REV-programmateam. Dit kan via rev@rws.nl