8 Februari is er van 13:00 tot 14:00 weer een digitaal vragenuurtje. U kunt zich vooraf per mail opgeven via  REV@rws.nl. Wij stellen het op prijs als u uw vragen bij opgave al aangeeft. Zo kunnen wij  op zoek naar een expert voor de beantwoording. Als u zich opgeeft, krijgt u een uitnodiging via een link voor een teams vergadering.

De vragenuurtjes vinden op de eerste maandag van de maand plaatsvinden van 13:00 tot 14:00 uur, tenzij hier anders vermeld.

De planning tot aan de zomervakantie ziet er als volgt uit:

Maandag 8 februari van 13:00 tot 14:00

Maandag 1 maart van 13:00 tot 14:00

Maandag 5 april van 13:00 tot 14:00

Maandag 3 mei van 13:00 tot 14:00

Maandag 7 juni van 13:00 tot 14:00

Maandag 5 juli van 13:00 tot 14:00