In juli kondigden we aan dat we onze dienstverlening als REV-team zouden uitbreiden. Onderdeel daarvan zijn de dialoogsessies waarin we praktische vragen van bronhouders behandelen. We zijn verheugd te vertellen dat de eerste dialoogsessie ondertussen heeft plaatsgevonden. Eind juli heeft het REV-team namelijk een twee uur durende dialoogsessie georganiseerd in klein gezelschap. Aanwezig waren de Omgevingsdienst (OD) Twente, de OD Rivierenland, en de OD Regio Nijmegen. Het doel van de sessie was om een dialoog te faciliteren tussen bronhouders onderling en tussen de bronhouders en het REV-projectteam.

Workflow

De inhoudelijke rode draad die door de sessie heen liep, was de workflow (werkwijze) van het aanleveren van data aan het REV. Als eerste aanzet gaf Peter Winkelman, projectleider van het communicatieteam bij Infomil,  hier een presentatie over. Tijdens de presentatie hadden bronhouders de gelegenheid om vragen te stellen over dit proces en aan te geven welke hobbels zij ervaren.

Vragen en antwoorden

De bronhouders stelden daarbij verschillende vragen over onder andere de Deltalijst, over problemen waar ze tegenaan lopen bij het aanleveren van de data, en over het publiceren van de data op kaartmateriaal. De meeste vragen zijn direct tijdens de sessie beantwoord, de overige vragen zijn doorgezet naar Geodan en worden later door het REV-team beantwoord. Voor meer informatie over welke vragen aan bod kwamen en wanneer de antwoorden op deze vragen volgen, verwijzen we u naar het verslag van de dialoogsessie.

Nuttig

Zowel het REV-team als de deelnemers ervoeren de sessie als een nuttige bijeenkomst. Daarbij viel beide partijen onder andere op dat bronhouders vaak tegen dezelfde obstakels aanlopen. Dit laat zien waar het projectteam kan inspringen, maar ook waar bronhouders onderling elkaar kunnen helpen. Om deze reden zullen er in de toekomst meerdere dialoogsessies plaatsvinden.

Vervolg

Op 30 september vindt een volgende dialoogsessie plaats. Hier komt weer, net zoals bij de hierboven beschreven sessie, het aanleverproces aan bod waarbij deelnemers de kans krijgen om vragen te stellen. Daarnaast zal er een dialoogsessie worden gehouden over de Deltalijst. De specifieke datum hiervoor is nog niet bekend. Voor beide dialoogsessies kun je je opgeven via REV@rws.nl. Heb je een ander onderwerp dat je graag in klein (regionaal) comité wilt bespreken? Laat het ons via ditzelfde mailadres weten.