De activiteit windturbines D1 en E1 uit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL) is een van de nieuwe datasets in het REV. Door IenW is in samenwerking met expert uit de praktijk een basis dataset samengesteld van alle windturbines in Nederland. Deze dataset is onderverdeeld in windturbines D1 en Windparken E1. Vanaf 30 mei 2023 staat deze basis datasets voor u gereed in de Bevoegd Gezag Module (BGM).

Als u vast wilt kijken hoe deze dataset er uit ziet, dan kunt u terecht in de oefenomgeving van het invoerportaal. Hier staat nog de proefversie, maar dan kunt u alvast een idee krijgen van de IMEV-structuur in het REV en hoe het er uit ziet in de BGM. Ook voor de oefenomgeving heeft u een account en inlogcodes nodig. Kijk op de pagina “aan de slag” op onze website voor het aanmaken van een account. Voor eventuele hulpvragen kunt u contact opnemen met de helpdesk via REV@RWS.nl

Planning
Naast de nieuwe dataset Windturbines wordt er op dit moment hard gewerkt aan een basisdataset voor Kwetsbare gebouwen en Locaties (KGL). Kleine propaantanks en gasdruk meet- en regelstations. Deze datasets komen later in het jaar beschikbaar.

Telkens wanneer een basis dataset klaar is, ontvangt u een vooraankondiging per e-mail gelijk aan deze vooraankondiging. Uitleg vindt u op onze website www.registerexterneveiligheid.nl.

Meer informatie
Bij publicatie van de nieuwe dataset ontvangt u een email met informatie en uitleg over de te ondernemen acties. Daarnaast kunt u altijd vragen over het REV stellen door een email te sturen naar onze helpdesk REV@RWS.nl.