De einddatum voor het valideren van de data in de BGM module verschuift naar 1 oktober. Een aantal omgevingsdiensten gaven aan dat het voor hen niet haalbaar is om voor 1 september een vinkje te zetten, vandaar dit uitstel.

Een omgevingsdienst komt in aanmerking voor de bijdragen vanuit ODNL als zij:

  • Voor 1 oktober 2022 ten minste één activiteit valideren in de overzetmodule van het Invoerportraal. Het valideren van ten minste één activiteit in de overzetmodule van het invoerportaal geeft  aan dat de omgevingsdienst toegang heeft tot het REV en dat zij de data gevonden heeft. Het ‘vinkje’ is een voorwaarde voor toekenning van de bijdrage vanuit ODNL. Hoe hoog de bijdrage is kunt u nalezen in de brief die uw directeur op 31 mei jl. van ODNL heeft ontvangen.
  • De factuur voor de bijdrage voor 1 november 2022 indient.

Voor veel gestelde vragen over de bijdrage, de conversie vanuit het RRGS, de voorwaarden en de BGM verwijzen wij u naar het onderdeel “veel gestelde vragen over de conversie” op onze website.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op via rev@rws.nl