Iedere nieuwsbrief is er een interview met een bronhouder over het aansluittraject op het Register Externe Veiligheid (REV). Deze keer is het woord aan Stefan Musch adviseur externe veiligheid bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Waar staat de ODNZKG in het REV aansluittraject?

Op 10 mei 2021 was er een startsessie. Medewerkers van Geodan en InfoMil begeleidden de sessie. Momenteel inventariseert de OD NZKG van welke milieubelastende activiteiten er welke gegevens zijn. Dit wordt dan met behulp van de informatiemodellen naast de benodigde gegevens voor het Register Externe Veiligheid gelegd (REV). Deze zogenaamde "gap analyse" wordt deze week afgerond en dan is inzichtelijk hoe groot het verschil in beschikbare en benodigde data is.

Bij het compleet maken van de data richt de OD NZKG zich eerst op de activiteiten met de grootste veiligheidsaspecten (huidige Bevi en Brzo bedrijven). Pas later op activiteiten met een kleine veiligheidsafstand zoals kleine gasdrukregel- en meetstations.  

De OD NZKG gebruikt het zaaksysteem Mozard. Er wordt onderzocht welke aanpassingen er nodig zijn om het zaaksysteem aan te kunnen sluiten op het REV en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Wat gaat er goed?

Het is fijn om nu stappen te maken voor aansluiting op het REV. Er is nog veel werk te verzetten voordat de OD NZKG volledig kan aansluiten op het REV. Maar het is goed dat  steeds meer duidelijk wordt en dat we gebruik kunnen maken van de ervaring van anderen.

Waar loop je tegenaan?

Het is nog zoeken naar voldoende capaciteit en middelen om de aansluiting op het REV goed en tijdig vorm te geven. Een eerst volgende stap in het proces is daarom om met de bevoegde gezagen (gemeenten) verder in gesprek te gaan. Om vervolgens ook een opdracht te krijgen voor het beheren van de brongegevens.

Tips voor andere bronhouders

De OD NZKG stemt af met een andere omgevingsdienst met hetzelfde zaaksysteem. “We kijken de kunst bij anderen af” zegt Stefan. Verder zou het fijn zijn als er een concreet voorbeeld op de REV website wordt uitgewerkt. Het gaat dan om alle genomen stappen van een Omgevingsdienst tot aansluiting op het REV.  

Meer informatie

Informatie over het test- en aansluittraject is te vinden op de aansluitpagina. Voor vragen over het test- en aansluittraject kun je terecht bij de REV-helpdesk of meld je aan voor ons maandelijkse vragenuurtje.