REV team

Wij zijn het cluster Externe Veiligheid binnen InfoMil. Sinds 1 januari 2020 werken wij in opdracht van het ministerie van infrastructuur en waterstaat aan de communicatie over het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV).

Het REV is een digitaal hulpmiddel, waarmee informatie over de externe veiligheidsrisico’s inzichtelijk wordt gemaakt. De informatie wordt onder meer verbeeld via kaarten in de Atlas leefomgeving. Iedereen kan op deze kaarten zien waar risicovolle activiteiten plaatsvinden en wat dat betekent voor de leefomgeving. Naast het bieden van informatie aan derden is het register van belang voor een deugdelijke besluitvorming over vooral omgevingsvergunningen en omgevingsplannen.

Met bovenstaande collega’s werken wij aan verschillende communicatie-aspecten zoals:
•    Actualiseren van de website Registerexterneveiligheid.nl
•    Beantwoorden van vragen over het REV via een digitale helpdesk
•    Organiseren van informatiesessies
•    Actief communiceren naar bronhouders via diverse communicatiekanalen

Ons doel is dat zoveel mogelijk bronhouders op de hoogte zijn van de komst van het REV. Dat bronhouders actief kunnen deelnemen aan het proces om zich aan te sluiten op dit register. Via een “thermometer” op de website willen we zichtbaar maken wie al bezig is om de data te laten aansluiten op het REV en hoe andere bronhouders dit alsnog kunnen doen. Aanmelden kan via ons mailadres REV@rws.nl.

Wie zien je graag bij een komende informatiesessie, op de website of als abonnee op onze nieuwsbrief.
Tot dan.
Wim, Remco, Verona, Leon, Dina, Manuel, Mandy en Peter (niet op de foto).