Binnenkort zullen er drie brieven uitgaan: één naar de gemeenten en twee naar de omgevingsdiensten. Deze brieven gaan over de financiële ondersteuning die beschikbaar is voor het bijhouden van het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV).

Subsidie voor Gemeenten

Gemeenten krijgen een financiële bijdrage van €10.000. Dit bedrag kan de gemeente gebruiken voor:

  • Het beheren van gegevens over kwetsbare gebouwen en locaties binnen de eigen gemeente
  • Het controleren van de juistheid van deze gegevens

Subsidie voor Omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten krijgen financiële ondersteuning voor de volgende activiteiten:

  • Het aansluiten van hun zaaksysteem op het REV. Dit moet zonder extra handmatige invoer kunnen, volgens het ‘Common Ground’-principe
  • Het valideren van REV-gegevens over windturbines en gasdruk meet- en regelsystemen
  • Het invoeren en valideren van gegevens over propaantanks, verzameld via luchtfoto’s

De tweede subsidiebrief voor omgevingsdiensten gaat over:

  • Herberekening van aandachtsgebieden
  • Het opstellen van ontbrekende rekenbestanden
  • Het delen van kennis

Je kunt deze brieven binnenkort verwachten op het algemene adres van jullie bevoegd gezag. Daarnaast zullen de brieven ook uitgaan naar de contactpersonen die bekend zijn bij het programmateam REV.