Het aanleveren van geïnventariseerde propaantanks in bulk aan het REV kan vanaf nu op een gemakkelijke manier. Met het format aanleveren propaantanks in bulk in Excel kunnen bronhouders in één keer een groot aantal propaantanks aanleveren. Zo hoeven de propaantanks niet één voor één in het aanleverportaal toegevoegd te worden.

In het format staan velden die relevant zijn voor de conversie naar passende JSON-datasets en zijn zo ook direct (of na een kleine bewerking) beschikbaar om toegevoegd te worden aan het eigen (bron)systeem van een bronhouder. Met een toelichting en kleur per veld is aangegeven welke gegevens nodig/gewenst zijn en hoe deze gegevens worden gebruikt in de conversie. De geel en oranje gemarkeerde velden zijn respectievelijk verplicht en optioneel. De velden met groene markering worden automatisch ingevuld op basis van gegevens in de kolommen met een gele markering (en ook een oranje markering voor zover ingevuld). De ingevulde lijst in EXCEL kan worden toegestuurd aan fb.rev@rws.nl

Daarna wordt de lijst door Geodan geconverteerd naar passende JSON-datasets en klaargezet in de BGM en "Overzet Module". Vervolgens kunnen de bronhouders deze via de "Overzet Module", eventueel na het controleren van de geconverteerde data in de BGM, overzetten naar het REV. 

Voorwaarden voor aanlevering en verwerking via het format:

Het format wordt alleen verwerkt als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

1. De activiteit (locatie) is nog niet ingevoerd in het REV. Activiteiten (locaties) die al in het REV staan kunnen per activiteit handmatig aangepast worden in de BGM.
2. Binnen de locatie is alleen sprake van één of meerdere bovengrondse propaantank(s) met elk een  waterinhoud van ten hoogste 13 m3 (VII-A7) en elk met een maximale bevoorradingsfrequentie van 5x per jaar.
3. Het vulpunt bevindt zich op de tank.

Een locatie die niet aan deze voorwaarden voldoet, kan handmatig via de BGM worden toegevoegd.

Het format is te downloaden via de i-knop rechtsboven in het aanleverportaal REV. Vragen over het gebruik van het format kunnen gesteld worden via het contactformulier van de helpdesk. Contact | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)