De ontwikkeling van het REV gaat steeds verder. In eerdere Activiteitenteams zijn informatiemodellen vastgesteld. Deze informatiemodellen beschrijven welke informatie uit de systemen van de bronhouders ontsloten zullen worden via het REV en hoe deze informatie bij elkaar hoort.

Om een goede aansluiting van de systemen van de bronhouders op het REV mogelijk te maken, is het belangrijk dat iedereen het zelfde beeld heeft bij de informatie. Op die manier kunnen de bronhouders de juiste informatie uit hun systeem in het REV stoppen. Dit geldt voor zowel de betekenis van de datavelden als het format van de informatie. Dit is beschreven in gegevenswoordenboeken.

Op dit moment wordt gewerkt aan de gegevenswoordenboeken. Voor ieder informatiemodel worden alle attributen en alle objecten in een excel-bestand gezet, waarna voor ieder attribuut de relevante informatie wordt beschreven, zoals: de definitie, de herkomst van deze definitie, de wijze van gebruik en het format waarin de informatie moet zijn opgenomen.

De gegevenswoordenboeken zullen na elkaar worden voltooid. Te beginnen bij de zeven hoofdclusters (activiteiten). Hierbij bepaalt de ontwikkeling van het REV welke gegevenswoordenboeken als eerste zullen worden uitgewerkt.