Om iedereen goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij het REV gebruik we verschillende communicatiemiddelen. Zoals bij jullie hopelijk bekend, hebben we onze website, de nieuwsbrief en houden we informatiesessies. Sinds kort hebben we vragenuurtjes geïntroduceerd als nieuwe methode om met bronhouders contact te hebben. Daarbij kunt u vragen stellen over onderwerpen als:

- welke informatie haal ik uit de informatiemodellen?

- wie kan mij helpen als ik niet weet waar te beginnen?

- wat is een api en waarom heb ik die nodig?

Het eerste vragenuurtje is inmiddels achter de rug en de aanwezigen waren erg enthousiast. We hebben onder andere gesproken over het aanleverportaal, zaaksysteemleveranciers en het gebruik van REV-data door derden. Wij als organisator vonden het heel nuttig en leuk om met de gebruikers van het REV in gesprek te gaan en te horen welke vragen er leven. Dit kunnen we ook weer gebruiken om onze communicatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door onze FAQ’s aan te vullen.

Ons idee is om deze vragenuurtjes maandelijks te gaan houden. Datum en tijdstip van de vragenuurtjes zullen op de website bij het onderdeel Planning verschijnen. U kunt u aanmelden voor een vragenuurtje door een mail te sturen naar onze mailbox: rev@rws.nl. In de mail geeft u aan of u alleen aansluit om te luisteren of een specifieke vraag heeft. Als u een vraag heeft dan is het handig om deze alvast in de mail te zetten. Als er namelijk specialistische kennis nodig is om de vraag te beantwoorden dan proberen we een expert aan te laten sluiten. We kunnen zo dan een gericht antwoord geven.

Het volgende vragenuurtje staat gepland op maandag 7 december van 13:00 tot 14:00. Graag geven wij als tip nog eens goed naar de informatiemodellen te kijken. Sinds de zomer zijn deze namelijk aangepast voor activiteiten als tanken van LPG en opslag verpakte stoffen. Hierbij is veel aandacht besteed aan het toevoegen van kenmerken voor de afstandstabellen uit bijlage VII van het BKL. Én we hebben een groot aantal nieuwe informatiemodellen op de website geplaatst. De vastgestelde informatiemodellen worden in december overgedragen aan Geonovum dat de modellen zal gaan beheren. Als er vragen zijn over de informatiemodellen of over het ontbreken van informatie dan is dit een uitgelezen kans om meer te weten te komen.

Urgente vragen kunnen natuurlijk altijd aan ons ons gemaild worden.