Al enige tijd is een aantal bronhouders aan het testen met het REV, in samenwerking met het REV-team. Momenteel richten zij zich op het inventariseren van de benodigde gegevens. Daarnaast testen zij ook met het  aanleveren van data via een API of via het aanleverportaal.  Uit gesprekken met bronhouders bleek dat er behoefte is aan het delen van de kennis en ervaring die hierbij wordt opgedaan. Daarom hebben we op 24 september de eerste online bronhoudersmiddag gehouden. 

Ervaringen

Tijdens deze middag stond het uitwisselen van ervaringen over het test- en aansluitproces centraal. Vragen die daarbij speelden, zijn:

  • Wat gaat er goed en wat kan beter?
  • Waar is behoefte aan bij de bronhouders?
  • Wat zijn tips en trucs om het proces te verbeteren?

Verslag

Bij deze bijeenkomst is veel besproken. Van de vergadering hebben we geen woordelijk verslag gemaakt, maar toezeggingen en afspraken hebben we wel vastgelegd. Ook hebben we een terugkoppeling geschreven bij de gestelde vragen.  In het verslag is de volgende clustering daarbij gemaakt: juridisch, organisatorisch, technisch, transitiefase, communicatie en vervolg.

Volgende bijeenkomst

De aanwezigen ervoeren de bijeenkomst als heel prettig en we hebben de afspraak daarom gemaakt om dit vaker te doen. Inmiddels ligt er een voorstel voor de volgende vergadering: donderdagmiddag 3 december van 13:00 tot 14:30. Actief deelnemende bronhouders kunnen hiervoor dan ook binnenkort een uitnodiging verwachten.