VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) Impactanalyse brengt gevolgen voor bronhouders in kaart

Vorige week publiceerde de VNG de Impactanalyse Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat was in maart 2020, vlak voordat de COVID-maatregelen van kracht werden. Eind november waren de eerste resultaten uit de interviews bekend en de impactanalyse is dit voorjaar afgerond. We interviewden Rianne Dobbelsteen, die de opdracht  voor de Impactanalyse heeft uitgezet.

Waarom heb je een impactanalyse uitgezet?

‘We wilden graag een goed beeld krijgen, want het aansluiten op het REV vraagt nogal wat van de bronhouders. Via de VNG heeft IenW daarom aan VNG Realisatie gevraagd om een impactanalyse uit te voeren bij gemeenten die (vanuit hun rol als bevoegd gezag) bronhouder zijn. Weet je, het is altijd lastig om over te gaan op een nieuw systeem. Met de komst van de Omgevingswet verandert niet alleen het wettelijk kader; we willen ook dat data sneller en beter wordt aangeleverd. Daarom vragen we bronhouders om de gegevens via een automatische koppeling aan te leveren. En dat betekent een technische aanpassing van de zaaksystemen van de bronhouders. Daarbovenop komt dat in de huidige systemen nog niet alle gegevens die onder de Omgevingswet gevraagd worden opgenomen zijn. Dat is ook extra werk voor bronhouders’.

Wat wilde je graag in beeld krijgen?

‘Voor de planning van de uitrol van het REV is het van belang te weten hoe de situatie bij gemeenten is. Hoe snel kunnen gemeenten aansluiten? Bij de bouw van het REV zijn deskundigen en praktijkmensen uit gemeenten, provincies en omgevingsdiensten betrokken, maar er was geen volledig beeld van de gevolgen voor bevoegd gezag. Voor een goede uitrol is maatwerk nodig en dan is het handig om te weten wat de startsituatie bij gemeenten is: op IT-gebied en rond de kwaliteit en de opslag van de data.’

Wat heeft het je opgeleverd?

‘Ik vind het een heel bruikbaar rapport. Ik kon natuurlijk gelijk aan de slag met de aanbevelingen’, aldus Rianne, ‘Al tijdens het onderzoek was er overleg naar aanleiding van de tussentijdse resultaten, zodat we bij het REV-team al eind vorig jaar konden anticiperen op vragen en suggesties vanuit gemeenten en omgevingsdiensten. Verder biedt het rapport een waardevol overzicht van de historie rond dataverzameling op het gebied van externe en fysieke veiligheid, zoals we dat nu doen in het RRGS. Ook de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet zijn uitgewerkt en in samenhang met de Wet Veiligheidsregio’s geplaatst. De diverse aanbevelingen gebruiken we natuurlijk bij de uitwerking rond het proces van aansluiting op het REV.

De conclusie dat er nog veel moet gebeuren voordat alle bronhouders zijn aangesloten op het REV, onderschrijven we. Dat beeld is herkenbaar en daarvoor proberen we ondersteuning te regelen.’

Hoe hangt de vlag er nu bij?

‘Sinds vorig jaar is het REV is klaar om data te ontvangen. Bronhouders kunnen voor alle 45 risicovolle activiteiten EV-informatie aanleveren via een automatische koppeling (een zogeheten API). Zolang de systemen van de bronhouders nog niet zover zijn, kan aanlevering ook via een invoerportaal. Bovendien vullen we het REV vanuit het RRGS. Er is een oefenomgeving beschikbaar en collega’s van de REV-helpdesk kunnen helpen als gemeenten eens willen proberen om zelf hun informatie aan te leveren. Het is daarom voor alle bronhouders mogelijk om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangesloten te zijn op het REV en hiermee te voldoen aan de wettelijke verplichting. Overigens is er voor bestaande activiteiten nog een wettelijke overgangsperiode tot januari 2024. Het is wel belangrijk ermee aan de slag te gaan.’  

Meer informatie

Informatie over het test- en aansluittraject is te vinden op de aansluitpagina. Voor vragen over het test- en aansluittraject kun je terecht bij de REV-helpdesk of meld je aan voor ons maandelijkse vragenuurtje.