Binnen de Omgevingswet maken teamleden van diverse rijkspartijen meters met de implementatie van het REV. In deze serie interviews maken we kennis met hen. Deze keer is Robby Veders aan het woord. Robby is werkzaam als beleidsmedewerker Omgevingsveiligheid en Milieurisico's bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wil jij jezelf voorstellen en wat meer vertellen over je achtergrond?

‘Binnen het ministerie werk ik bij de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (DGMI) onder andere aan het REV en aandachtsgebieden. Hiervoor ben ik werkzaam geweest bij het NEN. Daar hield ik me bezig met het ontwikkelingen van allerlei technische normen en de publicatiereeks gevaarlijke stoffen.’

Hoe ben je betrokken bij het REV en waar houd je je allemaal mee bezig?

‘Ik werk nu 2 jaar aan het REV. Een belangrijk onderdeel waar ik betrokken bij was is de omzetting van de gegevens vanuit het oude register (RRGS, red.). Dit register konden we niet één op één naar het REV overzetten. Met een team van experts liepen we alle activiteiten langs, om te kijken hoe de gegevens het beste om te zetten en waar aanvullingen nodig zijn. We hebben alles zo goed mogelijk klaargezet voor de bronhouders met een duidelijke onderbouwing en aangegeven waar ze op moeten letten. In dit traject, het in kaart brengen, maar ook de communicatie met alle partijen, heb ik een rol in gespeelt.’

Waarom is het belangrijk dat we aan het REV bouwen?

‘Met het REV zijn we een mooi systeem aan het bouwen. Alle gegevens komen direct van de bron. Dit zorgt voor betrouwbare en actuele informatie. Het biedt een accuraat beeld van waar alle activiteiten zich bevinden en welke externe veiligheidsrisico’s deze met zich meebrengen. Op dit moment zijn we bezig kwetsbare gebouwen en locaties (KGL) in kaart te brengen. Als we dit op de juiste manier doen kun je hier met ruimtelijke analyses echt heel veel mee. Verder is het mooi is dat we transparant zijn naar burgers over wat er gebeurt in hun omgeving.’

Hoe ziet de toekomst van het REV eruit?

‘Het REV komt vanuit de ontwikkelfase steeds meer in de beheerfase. De organisatie staat. Alle partijen weten wat ze moeten doen. Betrokkenen weten waar ze met hun vragen terecht kunnen. Het is belangrijk dat we steeds betere data krijgen in het REV. En er zijn activiteiten waar we de juiste informatie nog niet van hebben. Daar blijven we inzet op plegen. 

Voorlopig blijven we ontwikkelen. De wereld staat natuurlijk ook niet stil. Er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen in het kader van de energietransitie, nieuwe milieubelastende activiteiten, die uiteindelijk ook in het REV opgenomen worden. En met het ingaan van de Omgevingswet, zijn het REV én de aandachtsgebieden formeel van kracht waardoor we hier ook verder aan kunnen bouwen.’

Kun je uitleggen wat aandachtsgebieden zijn?

‘Een aandachtsgebied is een gebied waarbinnen de overheid extra aandacht heeft voor de veiligheid van personen omdat in de omgeving gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen die bij een groot ongeval brand, explosie of gifwolk kunnen veroorzaken.’

Wat zijn de voordelen van aandachtsgebieden?

‘Met aandachtsgebieden kijken we al veel eerder in het proces bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen naar de veiligheid van de omgeving. Voor gemeenten is het belangrijk om te zien waar al die risicobronnen zich bevinden om te weten wat er wel of niet kan bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe gebouwen.  We vragen nu ook meer bescherming voor kwetsbare mensen, zoals jonge kinderen, ouderen in verzorgingshuizen of ziekenhuispatiënten die moeilijk geëvacueerd kunnen worden bij een ongeval. Dit betekent dat je bij voorkeur zeer kwetsbare gebouwen of locaties buiten aandachtsgebieden plaatst of extra bouwvoorschriften verplicht maakt.’

Wat zijn de uitdagingen?

‘Er is lang gediscussieerd over de optimale berekening van aandachtsgebieden. De staatssecretaris heeft uiteindelijk een besluit genomen en dat zijn we nu in de regelgeving aan het verwerken. Maar het betekent wel dat nu de aandachtsgebieden van kracht zijn, we nog even met de oude methodiek moeten werken. Dit geeft ongemak bij de uitvoering. Aandachtsgebieden zijn ook nieuw voor de mensen die er mee moeten werken. We proberen hier zoveel mogelijk in te ondersteunen en te zorgen dat we kennis onderling delen.  Nu aandachtsgebieden openbaar beschikbaar zijn via de Atlas Leefomgeving kan iedere burger zien wat de effecten van de activiteiten zijn in hun buurt. Dit geeft een uitdaging in de zin hoe we dit goed uitleggen. Want het wonen in een aandachtsgebied betekent niet dat je onveilig bent. Het betekent alleen dat de overheid extra aandacht moet hebben voor de veiligheid in die gebieden.’

Hoe ziet de komende tijd eruit?

‘Een deel van de aandachtsgebieden hebben een vaste afstand. Het gaat dan om minder complexe activiteiten zoals bijvoorbeeld lpg-tankstations. Maar je hebt ook heel veel bedrijven die een stuk complexer van aard zijn. Er loopt een groot project om al die aandachtsgebieden allemaal te berekenen in de loop van dit jaar. Druppelsgewijs komen er steeds meer aandachtsgebieden binnen en vult het REV zich hier verder mee.’