Manuel Beterams

Binnen het Rijk werken verschillende partijen aan de implementatie van het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). In deze serie interviews maken we kennis met hen. Deze keer komt Manuel Beterams aan het woord. Manuel is werkzaam als Beleidsmedewerker Externe Veiligheid bij Rijkswaterstaat.

Kun je jezelf even voorstellen en vertellen wat je doet bij het REV?

Binnen Rijkswaterstaat werk ik voor het Informatiepunt Milieu (infoMil) en het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) en bestaat mijn baan uit het geven van uitleg van de wet- en regelgeving via onder meer onze helpdesk. Zelf ben ik vooral geïnteresseerd in de ruimtelijke kant van externe veiligheid. Bijvoorbeeld hoe ga je onder de Omgevingswet om met de aandachts- en voorschriftengebieden? Ondertussen ben ik ook 2.5 jaar werkzaam bij het REV, waarbij ik onder andere voor de helpdesk en aan de website werk.

Wat doen jullie precies bij de helpdesk?

Bij de helpdesk krijgen we vragen vanuit bronhouders binnen via de mail; we zijn voor hen het eerste aanspreekpunt. Als we vragen krijgen proberen we deze in eerste instantie zelf te beantwoorden. Als dit niet lukt leggen we de vragen voor bij bijvoorbeeld Geodan, Geonovum of het ministerie.

Bij de helpdesk werken we met meerdere collega’s. Iedere dag houdt iemand de mailbox in de gaten en beantwoord de vragen. Gemiddeld beantwoorden we zo’n 200 vragen per jaar.

Hoe zie je de ontwikkelingen door de jaren heen van het REV?

In het begin moest het hele project nog vorm krijgen. Mensen helpen was daardoor een uitdaging omdat er zaken nog onduidelijk waren en geregeld moest worden. We moesten namelijk vragen in behandeling nemen waar we soms zelf nog geen antwoord op hadden.

In dit proces hebben we geprobeerd bronhouders zoveel mogelijk mee te nemen en ze op de hoogte te houden. Dit is ook iets waar ik best trots op ben. Ik denk en hoop dat we het leven van de mensen die met het REV aan de slag moesten wel wat makkelijker hebben gemaakt.

Het REV is echt nog een programma in ontwikkeling. Er zijn nog wel wat uitdagingen. Hier moeten we realistisch in zijn. Het vergt een andere manier van werken en dit kost tijd.

Kun je wat meer toelichten over de beheerfase waarin we nu zitten?

Het overzetten van de oude data uit het RRGS naar het REV is inmiddels afgerond. De komende tijd komen er een aantal nieuwe toevoegingen aan de software en voegen we datasets zoals kwetsbare gebouwen en windturbines toe.

Nu start de fase dat bronhouders zelf data moeten gaan invoeren. Er zijn nog activiteiten die er niet inzitten en die moeten worden aangevuld. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld de dataset van kwetsbare gebouwen en locaties controleren en aanvullen.

Brengt dit nog uitdagingen met zich mee?

Nu mensen eenmaal aan de slag gaan komen ze toch zaken tegen die toch niet helemaal goed werken of in de praktijk anders gaan dan verwacht. De komende tijd ligt de uitdaging om dit allemaal te optimaliseren.

We moeten er in ieder geval voor zorgen om het product  zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Als alles lukt? Waar staan we dan?

Als het loopt zoals het zou moeten lopen, heeft straks iedereen zijn zaaksysteem aangesloten op het REV. Dan hoeft de data alleen nog in het zaaksysteem te worden gezet en worden daarmee tegelijkertijd het REV en de kaarten gevoed. Dit maakt het leven een stuk makkelijker. Dit is het toekomstbeeld, maar het vergt nog wel wat werk voordat we hier zijn.

Wil je nog tips meegeven aan mensen die met het REV werken?

Schroom niet  om gewoon een vraag te stellen. We zijn ervoor om te helpen. Laat het ons weten als iets niet klopt of je als je ergens niet uitkomt. Je kunt met ons in contact komen via rev@rws.nl.

Voor de rest zijn er regelmatig bronhoudersoverleggen en worden er vragenuurtjes georganiseerd. Meld je aan via de website of stuur een mail.