Binnen het Rijk werken verschillende partijen aan de implementatie van het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). In deze serie interviews maken we kennis met hen. Deze keer is Frans Geurts aan het woord. Frans werkt als projectleider communicatie van het Register Externe Veiligheidsrisico’s bij Rijkswaterstaat. In dit interview vertelt hij over zijn rol binnen het REV, de stand van zaken van het systeem en de uitdagingen waar ze voor staan.

Kun je jezelf even voorstellen en vertellen wat je doet bij het REV?

‘In mijn vorige baan ben ik actief geweest als adviseur externe veiligheid bij de Omgevingsdienst Achterhoek. Hier gaf ik adviezen voor vergunningen van bedrijven, ruimtelijke adviezen voor omgevingsplannen en heb ik mede gebouwd aan een GIS-omgeving (geografisch informatiesysteem) waarin alle lagen werden verzameld die te maken hadden met externe veiligheid maar ook archeologie en bodem. Na een aantal jaren bij die omgevingsdienst had ik zoiets van, ik wil eens een keer wat anders en ben ik bij Rijkswaterstaat terecht gekomen.

Binnen het REV werk ik als projectleider communicatie en als kerngebruiker. Onze rol als afdeling communicatie is om zowel met de buitenwereld te communiceren als deze naar binnen te halen. De kerngebruiker is degene die contact houdt met de gebruikers. Dit doen we onder andere met onze website, de helpdesk en verschillende overleggen. Op dit moment zijn we het operationeel overleg registrerende gebruikers (OOR) en operationeel overleg gebruikers (OOG) aan het opstarten. Het OOG en OOR moet je zien als een soort klankbordgroep, waar je ontwikkelingen kunt toetsen en bronhouders ideeën en wensen inbrengen voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld de BGM-module.’

Waar staan we nu met het REV?

‘Samen met de bronhouders hebben we alle oude data omgezet naar de nieuwe database. Er zit nog steeds wat verouderende data in die database alleen niet alles hoeft meer helemaal vanaf het begin te worden ingevoerd. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig om propaantanks toe te voegen. Met AI hebben we een inventarisatie gemaakt van alle tanks die er al zijn. Verder zijn we hard bezig om data van de mijnbouw, defensie en gasdrukmeter regelstations toe te voegen.’

Wat is de grootste uitdaging van het REV?

‘Rijkswaterstaat is de beheerder van de database. De data die erin zit is alleen niet van ons. Het is van de bronhouders. We praten dan over 29 omgevingsdiensten, 342 gemeentes, een stuk of 50 buisleidingleveranciers en nog een paar rijksoverheden die allemaal hun eigen data moeten aanleveren en actueel moeten houden in ons systeem. De uitdaging zit erin om alle data actueel te krijgen. Dat maakt het complex.’

Wat zijn de plannen de komende tijd? Wat betreft de ontwikkeling?

‘Het is nu echt een actualisatieslag die de bronhouders zelf moeten doen. We gaan ze helpen met het verbeteren van de datakwaliteit. We zijn nu bezig met het ontwerpen van een rapportage module zodat gebruikers makkelijk in bulk data uit de database kunnen opvragen.

Verder moeten we zorgen dat het REV completer wordt. Dit betekent zowel het toevoegen van de ontbrekende milieubelastende activiteiten als het vullen van de KGL-module. Op het moment van het verschijnen van dit interview is de overgang naar het standaardplatform net afgerond. De volgende stap is het op een goede manier positioneren van het invoerportaal.

We ondersteunen gemeenten om kwetsbare gebouwen en locaties te registreren in het REV. Het is een uitdaging om vanuit verschillende systemen met een algoritme de data te combineren en daarna een beslissing te maken over de kwetsbaarheid. Daarna moeten ook nog alle gebouwen die nog niet gerealiseerd zijn, maar wel in een bestemmings- of omgevingsplan staan, toegevoegd worden. Daar werken we nu hard aan. Gemeenten moeten actief aan de slag om te controleren of het allemaal klopt. Het is belangrijk dat gemeenten zich aanmelden voor een REV-account zodat we contact met ze op kunnen nemen op het moment dat het nodig is.’

Waar ben je trots op?

‘1 januari 2024 ging de Omgevingswet in en één jaar eerder hadden we al een draaiende, functionerende database staan. Ondanks de vertraging is het REV een mooi product geworden. Met data die voor iedereen toegankelijk is via de Atlas leefomgeving.

Een mooi compliment is dat sommige bronhouders zeggen dat ze liever met de invoermodule van het REV werken dan met de door hun softwareleverancier opgeleverde module.’

Wil je nog wat meegeven aan mensen die met het REV werken?

‘Wacht niet tot het allerlaatste moment voor je aan de slag gaat met het actualiseren van de data. Voor 1 januari 2025 moet volgens de Omgevingswet alle data op orde zijn in het REV.’