Met de invoering van de Omgevingswet treedt het REV als databron voor buisleidingen in werking. Het REV komt dan in de plaats van  het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS). Buisleidinggegevens waren eerder in het RRGS te zien namelijk in de Provinciale Risicokaart. Het aanleveren van data aan het RRGS is nu al niet meer mogelijk. De reden hiervan is onder andere dat het om ICT-technisch verouderde systemen gaat.

Het REV is klaar om de gegevens over buisleidingen te verwerken. Vanaf nu is het aanleveren van gegevens over buisleidingen aan het REV mogelijk. Met het aanleveren van de buisleidinggegevens voldoet u ook aan de huidige regelgeving zoals het Besluit externe veiligheid buisleidingen (BEVB). Gelijktijdig voldoet u daarmee ook al aan de Omgevingswet en bent u klaar voor de toekomst.

Alle buisleidingexploitanten, bekend bij de toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT),  hebben hierover een brief ontvangen.