Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd voor de eindpresentatie "Smart inwinnen van data in de openbare ruimte” door Mats van der Burg en Rik de Hoop. Op 30 juni 2023 om 15:00 uur presenteren zij hun onderzoeksresultaten op de HAS locatie Den Bosch. Volg de presentatie via een livestream in Teams of op locatie.

  • Datum: 30 juni 2023
  • Tijd: 15:00 tot 16:30
  • Locatie: HAS locatie Den Bosch of online via Teams
  • Organisatie: HAS

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert de HAS een beroepsopdracht uit die zich richt op het automatiseren van de kwaliteitscontrole van het REV. Alle activiteiten die een potentieel risico vormen voor de Omgevingsveiligheid zijn geïnventariseerd. Het automatisatieproces is ontwikkeld door middel van een innovatief object detectiemodel, een vorm van Artificial Intelligence (AI), op basis van remote sensing.

De focus ligt op propaantanks en windmolens maar het AI model is met de juiste training ook bruikbaar voor andere activiteiten. In de praktijk betekent dit dat je op basis van luchtfoto’s propaantanks en windmolens lokaliseert met het model.

Deelnemen? Laat het ons weten via rev@rws.nl. Vergeet niet aan te geven of u de presentatie online of in Den Bosch volgt en met hoeveel personen u aanwezig bent.