Stel je voor: we zijn een jaar verder. Een schat aan data uit het Register Externe Veiligheid (REV) staat op de Risicokaart. Als bronhouder of professional vind jij alle informatie makkelijk terug. Dat is geen verkeerd vooruitzicht! Het REV, de Atlas Leefomgeving, Risicokaart, BIJ12 en Geodan werken op dit moment hard aan dit toekomstbeeld. Elk met hun eigen rol. Het REV-team neemt jou mee via een kijkje achter de schermen. En sprak met David Drinkenburg van BIJ12 over zijn rol bij de Risicokaart. Wat is zijn grootste uitdaging? En wat betekent dat voor jou als bronhouder?

De Risicokaart: hoe het allemaal begon

Het is 13 mei in het jaar 2000. Bijna 22 jaar geleden. De vuurwerkramp in Enschede vindt plaats. Een opslagruimte met vuurwerk vatte vlam en ontplofte. Kan jij het je herinneren? De gevolgen waren enorm. Er vielen 23 doden. Ongeveer 950 andere mensen raakten gewond en 200 woningen verwoest. Het was overal in Nederland op het nieuws. Hoe kon dit gebeuren?

Het is ook de aanleiding voor de Risicokaart. Want een wettelijke verplichting ontstond: de overheid moet informatie over risicosituaties delen met burgers en professionals. En dat is precies wat de Risicokaart doet.  Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de opdrachtgever van de Risicokaart. Het IPO is een vereniging van, door en voor de provincies. BIJ12 ondersteunt het IPO in de uitvoering. En realiseert daarom de Risicokaart en beheert de website. Eind 2019 huurt BIJ12 David in. Zijn opdracht? Het trekken van een vernieuwd portaal Risicokaart. David neemt ons mee: “Na al die jaren was de Risicokaart aan vernieuwing toe. Samen met collega’s stelden wij ons de vraag: wat gaan wij nu maken? Een website is technisch gezien niet heel moeilijk om te maken. Wat wel tijd kost? Nagaan hoe je gebruikers het beste kunt faciliteren en hoe je met de vernieuwing aansluit bij nieuwe architectuurafspraken van de overheid. Ik vroeg mij af wat is het unieke kenmerk van de Risicokaart?” Die vraag besprak David met zijn team binnen BIJ12. Het antwoord? De Risicokaart richt zich op het beschikbaar stellen van data. Bij de vernieuwing van de Risicokaart gaat de aandacht vooral uit naar de data. Het belang ven een eigen viewer is hierbij minder belangrijk. De overheid heeft meerdere viewers in gebruik. Gebruikers zien graag dat informatie samenkomt in minder viewers. Die uitkomst leidde uiteindelijk tot een samenwerking met de Atlas Leefomgeving en Geodan.

 

David Drinkenbrug

Waarom een samenwerking met andere partijen?

Waarom maken wij bij BIJ12 als overheidsinstantie niet gebruik van wat er al ligt? In plaats van zelf een nieuwe viewer te bouwen? Die vragen stelde David zichzelf toen hij met zijn opdracht bij BIJ12 begon. “Mijn zoektocht naar een goede viewer voor de Risicokaart begon. Zo kwam ik bij de viewer van de Atlas leefomgeving terecht. De afgelopen maanden werk ik daarom veel samen met Atlassers Joost en Harm. Samen denken wij na over de viewer en de kaarten. Hoe maken wij die geschikt voor de gebruiker en professionals?”, vertelt David. Maar naast de Atlas Leefomgeving zijn ook het REV en Geodan belangrijke samenwerkingspartners.

David licht toe: “Om de Risicokaart te vullen, hebben we gegevens nodig uit het REV. Het REV vervangt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS). Hierdoor leveren Bronhouders hun gegevens straks aan het REV. Geodan helpt mij daar bij. Zij verzorgen de overgang van het RRGS naar het REV. Samen met een groep bronhouders draaien wij nu een eerste pilot: buisleidingen. Wij denken met hen mee. Hoe zetten zij de data over van het RRGS naar het REV? Waar lopen zij tegenaan? Die antwoorden helpen ons om de bronhouders beter te helpen bij de overgang van het RRGS naar het REV. Met de pilot buisleidingen zijn wij nu bijna klaar. De komende periode werken wij hard door om alle data beschikbaar te krijgen in het REV. Want het valt nog niet mee voor alle leveranciers om op de nieuwe manier data aan te leveren. Ook de kwaliteit van de data (juistheid en volledigheid) heeft nog wat aandacht nodig. Maar samen met de buisleidingexploitanten we zijn goed op weg. Op deze manier is het heel fijn samenwerken. Want zowel bij de bronhouders, de Atlas, het REV en de Risicokaart weten wij elkaar steeds beter te vinden.”

Wat gebeurt er nu achter de schermen?

David lacht: “Veel! Wij sprinten met elkaar naar het einde van het jaar. Zodra wij de pilot buisleidingen afronden, begint de volgende pilot. Net zolang tot alle activiteiten in het REV staan. Wij kiezen binnenkort de volgende activiteit. 
Tegelijkertijd werken wij ook hard door aan de nieuwe Atlas-viewer. Dat betekent dat wij straks afscheid gaan nemen van onze eigen viewer van BIJ12. Daarnaast passen wij ook de website aan. We verbeteren de teksten, de vindbaarheid en de look en feel. Zowel de website als de viewer komen binnenkort online. Daar kijk ik heel erg naar uit.”
David denkt even na en legt dan uit: “Je moet je voorstellen dat ik hier al twee jaar naar toe werk. Dit doe ik met een heel goed team bij BIJ12. Van een informatieanalist, naar functioneel beheerders naar een projectsecretaris. Iedereen heeft zijn eigen expertise. Daardoor hebben wij heel veel kennis in huis. En dat is heel waardevol! Wij zitten met elkaar nu ook in een leuke fase, vind ik. Het eerste jaar stond in het teken van veel nadenken, discussies en een richting bepalen: wat gaan wij opleveren? Dit jaar maakten wij het concreet en gingen aan de slag. Je merkt dat iedereen heel veel zin in heeft om nog meer stappen te zetten.”

Wat betekent dat voor de bronhouders?

“Data aanleveren aan het REV”, zegt David direct. “De bronhouders hebben een hele belangrijke rol. Staan straks niet alle gegevens in het REV? Dan ontvangt een professional of bewoner straks niet de juiste gegevens op de Risicokaart. Het is belangrijk dat alle data in het REV staat en de Risicokaart klopt.”

Op naar een jaar verder?

“Zeker weten!”, roept David. “Hoe mooi is het als straks alle data in de Risicokaart staat. Houd als bronhouder de website risicokaart.nl daarom in de gaten. Zodra de nieuwe viewer klaar is, vind je een artikel op onze website. Door de intensieve samenwerking met het REV delen wij het nieuws ook via de nieuwsbrief REV.”
David hoopt dat hij samen met Geodan en het REV-team bronhouders kan helpen. “Heb je als bronhouder vragen of hulp nodig? Maak vooral gebruik van de REV-helpdesk: REV@rws.nl. En ga naar de bijeenkomsten. Het REV-team organiseert verschillende sessies. Op die manier blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je krijgt alle informatie om aan de slag te gaan en je ontmoet andere bronhouders.”, geeft David mee als laatste tip.

Ben jij benieuwd naar het vorige ‘achter de schermen-verhaal’ van Harm (Atlas Leefomgeving)? Lees het artikel terug.
Ontvang jij nog niet de nieuwsbrief Register Externe Veiligheidsrisico’s? Schrijf je in.
Of ontdek welke stappen jij als bronhouder moet zetten.