Stel je voor: we zijn een jaar verder. Een schat aan data vind je terug in het Register Externe Veiligheidsrisico’s. Als bronhouder of professional vind jij alle data makkelijk terug. Dat is geen verkeerd vooruitzicht! Geodan werkt in opdracht van I&W samen met een aantal andere partijen op dit moment hard aan dit toekomstbeeld. Het REV-team neemt jou mee via een kijkje achter de schermen. En sprak met Jorn Habes van Geodan over zijn rol bij de dataconversie van het RRGS naar het REV. Wat zijn dataconversies? En wat betekent dat voor een bronhouder?

Hoe Geodan betrokken raakt bij het REV

Daarvoor moeten wij 35 jaar terug in de tijd. Op dat moment maakten twee geografen een kaart op postcode 4-niveau. De twee geografen wilden met de kaarten voorspellen hoe Nederland er in 2015 uit zou zien (30 jaar later). Waarom? Vanwege de 4e nota ruimtelijke ordening. Het betekende ook de start van hun nu 35 jaar oude GIS-bedrijf. Geodan focuste zich de eerste jaren die volgden op geografische data. Daarna werkten zij ook aan applicaties (apps). Tegenwoordig is Geodan een platformorganisatie die geodiensten, kaartviewers en tooling bouwt en hierover advies geeft. De klant heeft een probleem of uitdaging en Geodan maakt een oplossing op basis van haar platform. Bijvoorbeeld voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet of ProRail. Op dit moment heeft Geodan ongeveer 150 medewerkers. Ongeveer 30 medewerkers spelen een rol bij de opdracht van het Register Externe Veiligheid (REV). Eén van die medewerkers is Jorn Habes.

Jorn vertelt: “2 jaar geleden hoorde ik voor het eerst over het REV. Ik werk als technische dataspecialist bij Geodan. Dat betekent dat ik me bezig houd met het oplossen van (geo)data vraagstukken. Hoe? Ik gebruik verschillende script- en programmeertalen. Via een klein data klusje raakte ik zelf betrokken bij het REV project binnen Geodan. De datavraag: hoe kan de data van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) naar het REV? Binnen het REV noemen wij dat de conversie: het overzetten van data van het RRGS datamodel naar het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). Met zulke vragen kom je al snel bij mijn team terecht!” Wat begon als een klein uitzoekklusje werd een flinke opdracht binnen het REV programma. Want Jorn kwam er al snel achter dat het een complexe opdracht is.

Jorn Habes, Technische dataspecialist Geodan

Jorn Habes, Technische dataspecialist bij Geodan

“Het REV en het RRGS hebben gemeen dat ze werken met hetzelfde thema: externe veiligheid. Beide systemen werken alleen met een andere wetgeving. Dat maakt de conversie complex”, legt Jorn uit. “De data die het REV vraagt, verandert door de nieuwe wetgeving. Het heeft een andere naam, andere doelen en vraagt ook om een andere interpretatie. Oftewel de data uit het RRGS sluit niet meer volledig aan op de gevraagde data in het REV.”

Jorn en zijn team werkt hard om alle data ondanks die uitdagingen op een goede manier in het REV te plaatsen. Jorn geeft toe: “Een nieuw register begrijpen gaat moeilijk als er nog niks in het systeem staat. Dan denkt iedereen: hoe moet ik mijn data aanleveren? Hoe gaat het er straks uitzien? De bronhouder heeft op dat moment geen voorbeeld. Wij proberen het REV stap voor stap te vullen zodat het voor de gebruiker straks eenvoudiger wordt.“

“Maar dat kunnen wij niet alleen. Heel veel verschillende experts kijken mee. Dat maakt het werken aan het REV ontzettend interessant. Maar ook heel ingewikkeld. Want hoe breng je alle expertises op een goede manier samen?”

Hoe de samenwerking verloopt?

“Goed!”, roept Jorn. “De hoeveelheid partijen die erbij betrokken zijn maakt het voor mij ingewikkeld. Maar ook uniek! Wij hebben veel mensen die meedenken. En wij willen allemaal iets heel moois bouwen. Iedereen heeft zijn eigen inbreng. Dat leidt tot pittige discussies, maar ik vind die discussies goed. Wij vertrouwen elkaar en werken met scrum veel samen in sprints van 2 weken. Dat betekent dat wij doelen en mijlpalen stellen en daar met elkaar elke keer weer naar toewerken.”

Jorn heeft de verschillende partijen nodig om het REV stap voor stap te vullen. Hij legt uit: “Voor de conversie heb ik de inhoudelijke kennis van de bronhouders nodig. Ik weet veel over dataconversies, maar weinig van externe veiligheid. Wij werken daarom met een groep experts. Dat zijn bronhouders en mensen van het REV programma-team. Wij vragen hen: Klopt het wat wij doen met de data? Ik zie de groep experts elke twee weken.” Maar ook medewerkers van BIJ12 spreekt Jorn regelmatig. BIJ12 is beheerder van de Risicokaart en heeft daardoor veel verstand van de conversieopgave en het oude register.

“Door de samenwerking met al deze partijen hebben wij nu alle expertise aan boord die nodig is het REV in de basis te vullen met data uit het RRGS. Dat wij hier zijn gekomen met elkaar is heel mooi. Wij sprinten nu door naar de grootste uitdaging. Het op tijd halen van het eindresultaat: een goed gevuld REV”.

Wat moet er nog gebeuren?

Daar hoeft Jorn niet lang over na te denken: “Veel! Maar hoe beter wij het nu doen, hoe meer er straks klaar staat. En hoe groter de kans is dat bronhouders het REV straks bijhouden. Met mijn datateam bij Geodan, in samenwerking met experts van Rijkswaterstaat en de Signaleringskaart, evalueerden wij alle datasets. Nu hebben wij de eerste dataset bijna af. Wij moeten nog meer dan 30 activiteiten.”
Jorn neemt ons mee: “de eerste dataset is altijd de moeilijkste. De ingrediënten zijn er nu voor de tweede dataset. We kunnen door de opgedane kennis steeds sneller te werk gaan en proberen we het REV zo snel mogelijk te vullen.” Houdt het daar voor Jorn op? “Nee”, zegt hij. “Zolang er nog relevante data in het RRGS aanwezig is, blijf ik bij het REV betrokken. Daarnaast moet er nog meer data in het REV. Data die nog niet in het RRGS stond.” Hij lacht: “van mij zijn ze voorlopig nog niet af.”

Jorn aan het werk: Tankstation aan de A1, Tanken LPG. Activiteit voor externe veiligheid.

Jorn legt uit: “Als bronhouder is het van belang je data op orde te hebben en deze actief te beheren. Dat is anders dan bij het RRGS. Daar werkte de bronhouders meestal met een invoermodule. Het REV vraagt meer. Maar het kan jou als bronhouder ook veel opleveren.” Jorn vertelt enthousiast verder: “Ik houd heel erg van data. Het REV is in mijn ogen de ultieme werkwijze om goed in controle te zijn. Het REV draait op automatisering. Als jij eenmaal een database hebt staan, kun je daarna makkelijk zelf de wijzigingen aanbrengen en deze automatisch aan het REV aanleveren. Omgevingsdiensten hebben de data waarschijnlijk meer nodig met de nieuwe wetgeving. En dan is het REV een heel goede tool, vind ik.”

Wat wil jij de bronhouders nog meegeven?

“Het is nu eenmaal zo dat systemen verouderen. Hierdoor is een nieuw systeem nodig. Het is zonde als jij jouw data kwijt bent, wanneer een oud systeem verdwijnt. Houd daarom jouw data bij je en structureer het. Dat scheelt een hoop tijd bij de introductie van een nieuw register!”, deelt Jorn.
Tot slot heeft Jorn nog een laatste tip. “Houd de agenda van het REV in de gaten. Misschien staat er een interessante bijeenkomst voor jou als bronhouder tussen. Want er is heel veel kennis en er zijn veel mensen die je willen helpen binnen het REV-programmateam. Ik zou zeggen, maak er gebruik van.”

Kijkje achter de schermen: David en de Risicokaart | Register externe veiligheid

Kijkje achter de schermen: Harm en de Atlas-kaarten | Register externe veiligheid