We willen jullie als bronhouders graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in het REV. Daarom kondigen we hier kort aan welke nieuwe datasets er te verwachten zijn en wanneer.

Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL):

Het REV-team ontwikkelt een basisdataset voor KGL gebaseerd op de dataset van kwetsbare gebouwen en locaties in de Signaleringskaart. De oplevering hiervan staat gepland in Q2 van 2023. Daarnaast ontwikkelt het REV-team een dataservice voor de KGL in de BGM. De bedoeling hiervan is dat op basis van openbare officiële bronnen (o.a. BAG) nieuwe KGL automatisch in het REV terecht komen. Als het bevoegd gezag een kwetsbaar gebouw of locatie nader moet bekijken, krijgt het bevoegd gezag deze voorgelegd. Bij de uitrol van deze service komt extra aandacht voor communicatie en uitleg, omdat anders dan bij de milieubelastende activiteiten de gemeenten zelf vaak de bronhouder zijn voor KGL. De uitrol van deze dataservice wordt verwacht in Q3 van 2023.

Windturbines

Een expertgroep legt op dit moment de laatste hand aan een basisdataset voor windturbines. Er wordt nog bekeken of en hoe windparken als locatie kunnen worden opgenomen, in plaats van het opnemen van individuele windturbines. De oplevering van deze dataset staat gepland voor Q1 van 2023.

Aandachtsgebieden

Momenteel bereidt het ministerie van IenW de besluitvorming voor over een aantal wijzigingsvoorstellen die voor de berekeningswijze van de aandachtsgebieden zijn gedaan. Dit gaat alleen om berekende aandachtsgebieden; de vaste aandachtsgebieden staan al in het REV. Na het besluit van de staatssecretaris volgt een (her)berekening van de aandachtsgebieden als dat van toepassing is. De oplevering hiervan is gepland in Q3 van 2023.

Gasmeet- en regelstations

Samen met het ministerie van EZK en Netbeheer Nederland bekijkt het ministerie van IenW hoe de gegevens van gasmeet- en regelstations, die niet in het RRGS stonden, centraal aangeleverd kunnen worden. Op basis van het laatste gesprek lijkt dit realiseerbaar te zijn. De planning is nu Q3 van 2023.

Propaantanks

Wat betreft de inventarisatie van propaantanks lopen drie acties:

  • Een inkoopprocedure is gestart om kleine propaantanks (150l-3000L) te inventariseren met machine learning op basis van luchtfoto’s. Meld vooral als je graag wel of niet jouw gebied wilt laten analyseren.
  • Het REV-team heeft in overleg met de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) afgesproken dat een brief aan gasleveranciers gestuurd kan worden via de VVG. Hierin staat het verzoek om op vrijwillige basis locaties van propaantanks te melden. De inhoud van de brief is bijna af en kan dan namens gemeenten (als zijnde bevoegd gezag) met de VVG en haar leden gedeeld worden.
  • Tenslotte wordt in de Atlas Leefomgeving aan een meldingsmodule gewerkt, zodat propaantanks ook direct aangegeven kunnen worden op de kaart.

Al deze acties leveren data op die het bevoegd gezag in de BGM module kan controleren en aanvullen.

Eigen datasets van bronhouders

Verschillende bronhouders hebben, voor met name gas meet- en regelstations en propaantanks, zelf datasets aangeleverd. Het REV-team bekijkt hoe deze geschikt gemaakt kunnen worden voor plaatsing in het REV. Ook zal het team informatie verstrekken over welke minimale eisen er zijn aan deze datasets voor opname in het REV, zodat mogelijk ook andere bronhouders hiervan gebruik kunnen maken.