Vanaf 22 mei 2024 gaat het  REV versie 3.1 live. In deze release zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot het datamodel van REV (IMEV 2.0), met name gericht op het domein van externe veiligheid (EV).

De volgende Wijzigingen zijn doorgevoerd in REV release 3.1:

 • De database en de API zijn aangepast aan het IMEV 2.0.
 • De online applicatie (aanleverportaal) is aangepast aan het IMEV 2.0

Het gaat dan om:

 • toevoeging van een tijdsstip bij datum eerste geldigheid en eind geldigheid.
 • Een vaste lengte van het KVK nummer van 8 cijfers.
 • De verplichting om een KVK nummer in te vullen bij Seveso inrichtingen.
 • Er heeft een reparatie plaatsgevonden, zodat een LocatieEvActiviteit nu kan worden overgedragen aan een ander bevoegd gezag.

Gelijktijdig zijn ook een aantal WMS/WFS kaartlagen toegevoegd of aangepast die niet in REV 3.0 waren opgenomen of niet correct werden weergegeven.

 • Aanpassingen aan views:
  • Voor leidingen en transportroutes waren veel cirkels te zien rond deze routes. Dit is nu opgelost, en in plaats van de vele cirkels wordt nu een contour weergegeven.
  • Op locaties waar een berekend aandachtsgebied aanwezig is, wordt nu een grijze contour getoond, met in de rand “Placeholder aandachtsgebieden”
  • Er is een verschil tussen door bevoegd gezag (de gemeente) gevalideerde en niet gevalideerde panden aangebracht in de kaarten.
   • Niet gevalideerde panden worden als grijs weergegeven op de kaart.
   • Gevalideerde panden worden als rood voor zeer kwetsbaar, oranje voor kwetsbaar en geel voor beperkt kwetsbaar weergegeven.
  • In de KGL module blijven de kleuren wel zichtbaar.

Vanaf de livegang van release 3.1 wordt versie 1.2 van het IMEV in de API niet meer ondersteund.
Lees hierover ook ons nieuwsbericht "api-versie-12-stopt-per-1-april-2024"