De waarde van praktische en heldere informatie in het omgevingsveiligheidsdomein is van groot belang om te blijven benadrukken. Waar het Register Externe Veiligheidsrisico’s informatie verzamelt over externe veiligheidsrisico’s in onze leefomgeving, biedt de Maatregelenwiki praktijkvoorbeelden. Deze twee projecten vullen elkaar aan, wat meehelpt aan het versterken van de omgevingsveiligheid. Cosima Stähler werkt op de afdeling Omgevingsveiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zij vertelt over de ontwikkeling van de Maatregelenwiki, een platform waar externe veiligheidsprofessionals praktijkvoorbeelden kunnen delen.

De Maatregelenwiki heeft als doel verschillende informatie en praktijkvoorbeelden te geven over omgevingsveiligheid. Dit initiatief is een online bibliotheek waar externe veiligheidsprofessionals, waaronder medewerkers van gemeentes, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s, belangrijke informatie kunnen delen en vinden. De Maatregelenwiki ontsluit niet alleen omgevingsmaatregelen en bouwmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook praktijkvoorbeelden en handleidingen over het maken van omgevingsplannen. Nieuwe toegevoegde voorbeelden zijn een onderzoeksrapport over de veiligheid van energieopslagsystemen en een stappenplan ruimtelijk ordenen met omgevingsveiligheid. 

De Maatregelenwiki bestaat uit praktijkvoorbeelden en biedt de gebruiker de mogelijkheid om te filteren op bepaalde onderwerpen, waaronder bouwkundige maatregelen en planregels. Daarnaast helpen de praktijkvoorbeelden de gebruikers per categorie door alle stappen van het omgevingsveiligheidsbeleid heen.

De stappen bestaan uit:

  1. het stellen van (bescherm)doelen
  2. inventariseren en analyseren
  3. selecteren van maatregelen
  4. samenwerken en verantwoorden
  5. uitvoering en toezicht. 

Hoewel de Maatregelenwiki al belangrijke informatie ontsluit, zijn er ook uitdagingen en plannen voor de toekomst. Een van de uitdagingen is het verzamelen van meer praktijkvoorbeelden. Dit vraagt om een grotere betrokkenheid van gebruikers en organisaties die hun ervaringen willen delen. Een andere uitdaging is de gebruiksvriendelijkheid van de website, om dit te verbeteren worden er nieuwe filters voor relevante thema’s zoals de energietransitie toegevoegd.

De Maatregelenwiki is handig voor mensen die zich bezighouden met het omgevingsveiligheidsbeleid. Het biedt voorbeelden uit de praktijk die kunnen bijdragen aan van een veilige leefomgeving. Organisaties en personen die willen meewerken aan de Maatregelenwiki kunnen praktijkvoorbeelden delen via het inzendformulier op de website of door te mailen naar omgevingsveiligheid@rivm.nl.