Op 31 augustus 2021 heeft Oostkracht10 in een masterclass de resultaten van het pilot- onderzoek naar communicatie over aandachtsgebieden gepresenteerd. Circa 80 deelnemers waren aanwezig tijdens de online georganiseerde bijeenkomst. Via de chat konden de deelnemers hun vragen stellen en reactie geven. Een belangrijke conclusie is dat burgers vooral geïnteresseerd zijn in feitelijke informatie in relatie tot de veiligheid in de leefomgeving. Een verassende uitkomst was dat de meeste burgers in eerste instantie niet op zoek zijn naar een concreet handelingsperspectief. Aanbevelingen zijn terug te lezen en kunnen meegenomen worden in communicatie over de aandachtsgebieden.

Het onderzoek voor de pilot is het afgelopen jaar uitgevoerd door Oostkracht10 in opdracht van het Impulsprogramma Omgevingsveiligheid, deelprogramma 6 (een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).  In de pilot werd de reactie gepeild van burgers, bestuurders en bedrijven op het zien van de aandachtsgebieden op kaarten. Het doel van het onderzoek is om ervaringen op te doen en dit mee te nemen in de communicatiemiddelen over de aandachtsgebieden. Er  zijn twee verschillende concept bijsluiterteksten ontwikkeld voor kaarten in de Atlas Leefomgeving die dienen om burgers te informeren over de aandachtsgebieden en de veiligheid van de leefomgeving. Hiervoor is in de eerste fase aan de hand van sessies met bestuurders en bedrijven input opgehaald voor de sessie met burgers en de ontwikkeling van bijsluiterteksten. Met de input zijn twee varianten bijsluiterteksten ontwikkeld en is de reactie van de burgers onderzocht.

De presentatie en de opname van de masterclass zijn rechtstreeks verspreid onder de deelnemers. Voor geïnteresseerden is het rapport binnenkort terug te vinden op www.ontwerpveiligeleefomgevingen.nl Op die manier kunnen alle partners betrokken bij omgevingsveiligheid gebruik maken van de aanbevelingen. Daarnaast neemt het team Atlas Leefomgeving de aanbevelingen mee in de ontwikkeling van de kaarten en de informatie op de themapagina Veiligheid over de aandachtsgebieden in de Atlas Leefomgeving.