Op de website van het Register externe veiligheidsrisico’s (REV) vind je de antwoorden op veelgestelde vragen. Deze pagina blijft in ontwikkeling en we plaatsen hier regelmatig nieuwe inhoud. Recent voegde het REV-team een categorie toe met vragen over de Atlas Leefomgeving.  Wat is een veelgestelde vraag over de Atlas Leefomgeving? 

“Staan de aandachtsgebieden allemaal al op de Atlas leefomgeving?”

Nee, maar alle aandachtsgebieden moeten in het REV komen. Daarna worden ze zichtbaar in de Atlaskaarten. De aandachtsgebieden die we al hebben, staan in de acceptatieviewer onder thema Veiligheid/REV/Risicocontouren. Zie: https://www.atlasleefomgeving.nl/acceptatieviewer

Meer FAQ's

Ben je benieuwd naar de andere gestelde vragen aan het REV? De vragen en antwoorden kun je vinden op de FAQ-pagina van de REV-site. Via deze website houden we je op de hoogte van de voortgang van het REV.