Op de foto van links naar rechts: Programmamanager I-GO John Rayer, Liesbeth Spoelma en van het I-GO team Tjiko Schutte, Jan Sanders en Wouter Meijboom

De Test- en aansluittrajecten zijn gestart. Dit traject werpt zijn eerste vruchten af. I-GO heeft bewezen dat een automatische koppeling (via een API) met het REV ook in de praktijk werkt.

Van theorie naar praktijk

Geodan bouwt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Voor een aantal activiteiten is het REV technisch zover gereed dat bronhouders op een speciaal daarvoor ingerichte omgeving kunnen gaan testen. Per activiteit onderzoeken verschillende bronhouders of zij de data volgens het informatiemodel via de API kunnen aanleveren. Eén van de bronhouders die zo’n test heeft uitgevoerd is I-GO.

Jos Pohlmann, projectleider van Geodan, vertelt:  “Met I-GO is op 30 april een startsessie georganiseerd. Bij deze sessie waren externe veiligheidsspecialisten en technische (IT) specialisten aanwezig. Samen keken we welke data van de Omgevingsdiensten hoe aangesloten kan worden op het REV.

Het REV is in theorie zo gebouwd dat er door een automatische koppeling data vanuit een systeem bij de bronhouder in het register komt. Dit kan bijvoorbeeld een VTH-systeem zijn. Dat dit in de praktijk ook echt zo werkt blijkt uit de test met I-GO. Via automatisch berichtenverkeer is proefdata beschikbaar gekomen in het REV. Deze data was daarna ook zichtbaar op de digitale REV-kaart. Een mooi resultaat! Met deze inzichten kunnen we samen met de bronhouders weer verder bouwen aan het REV.”

API werkt

De samenwerkende omgevingsdiensten in Gelderland en Overijssel beheren en bouwen gezamenlijk één centrale informatievoorziening. Dit is Informatievoorziening Gezamenlijke Omgevingsdiensten, oftewel I-GO. Voor de activiteit ‘tanken van LPG’ is door I-GO de koppeling met het REV getest. Dit gebeurde met proefdata. De omgevingsdiensten beheren immers veel van de gegevens van risicovolle activiteiten.

John Rayer, programmamanager van I-GO: “Voor ons was het nieuw om met API’s te werken. Maar door de aangeleverde specificaties en de goede samenwerking met Geodan was de koppeling met het REV goed te maken. We hebben het getest en de automatische koppeling werkt!”

“Nog niet alle gegevens die in het REV moeten komen, zijn in de huidige VTH systemen opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van het vulpunt of de ligging van leidingen. Hier ligt nog een uitdaging. De leidingen zijn gelegd, de specificaties van het vervoer door deze leidingen vraagt nog aandacht” aldus de metafoor van John Rayer over de technische aansluiting.

In het Nieuwsbericht: Aansluiting op het Register Externe Veiligheid (REV) staat meer informatie over de werkzaamheden vanuit de Gelderse en Overijsselse Omgevingsdiensten.

Ook testen

Per activiteit werken diverse bronhouders mee aan het informatiemodel en testen zij of de data via de API kan worden aangeleverd. Wilt u als bronhouder meer informatie over het REV en actief meedoen met testen en aansluiten? Neem dan contact met ons op.