In het nieuwsbericht op deze site van  09 april 2024 is vermeld dat de Gasunie  werkt aan het actualiseren van qra’s voor meng-, compressor-, meet- en regelstations. Dit gaat alleen om locaties die onder de E categorie vallen in Bkl bijlage VII en waarvoor dus gerekend moet worden voor het bepalen van de contouren. De Gasunie levert een overzicht van de stations waarvoor de QRA aanlevert en zorgt met de actualisatieslag dat de qra’s beter navolgbaarder worden. Voor de contouren heeft deze actualisatieslag nauwelijks of geen impact. Bij deze actie laat de Gasunie de aandachtsgebieden berekenen.

Bij het berekenen van de aandachtsgebieden volgt de Gasunie de stappenplannen uit het handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het stappenplan dat door DCMR is opgesteld voor het herberekenen van de aandachtsgebieden.

De planning is dat de Gasunie voor 1-1-2025 de beter navolgbare qra’s en aandachtsgebieden aanlevert aan de OD’s.De OD’s hoeven hiervoor niet zoals eerder gemeld een bericht voor versturen aan Gasunie. De Gasunie komt zelf met een lijst met herberekende aandachtsgebieden van  reeds vergunde situaties.

Om tijdige aanlevering in het REV te borgen is het advies aan de OD’s om de uitgangspunten in de gra niet opnieuw te gaan beoordelen. Dit kan later wanneer er sprake is van een nieuwe of wijzigingsaanvraag. Het advies aan de OD’s is om de aandachtsgebieden na aanlevering te plaatsen in het REV en eventueel een check uit te voeren of de stappenplannen goed zijn doorlopen.