Het REV staat niet stil. In het laatste kwartaal van 2020 zijn diverse nieuwe producten opgeleverd. Zo is er een groot aantal startsessies gegeven en is er een nieuwe aanleverinstructie opgeleverd. Mede hierom zijn een aantal pagina’s op de REV site vernieuwd. Zo is er een pagina “Aan de slag” geschreven met daarin de basisinsteek van het REV en de noodzakelijke eerste stappen.

Een andere pagina die een update heeft ondergaan is de Activiteitenpagina. Zo is op deze pagina een starterskit te downloaden met onder andere de nieuwe aanleverinstructie van Geodan. Ook zijn per activiteit de concept informatiemodellen en  voorbeeld JSON-bestanden met een zipfile te downloaden .

Wij hopen dat met deze pagina’s eenvoudiger een begin kan worden gemaakt met het klaarmaken van data en eigen systemen voor de aanlevering van data aan het REV. Onze verwachting is nog steeds dat het REV per 1 januari 2022 het RRGS vervangt. Voor vragen en opmerkingen:  REV@rws.nl